Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Kun je een vaststellingsovereenkomst aangaan tijdens zwangerschap?

Zwangerschap is een fijne periode, waarvan je moet kunnen genieten. Helaas denken werkgevers daar nogal eens anders over.  Zo kunnen werkgevers opzien tegen het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, waarbij de zwangere werknemer wel in dienst is, maar niet hoeft te werken.

Het komt dan ook regelmatig voor dat werkgevers tijdens zwangerschap een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Maar uiteraard kan er ook een (andere) bedrijfseconomische reden zijn waarom een werkgever een ontslagregeling aan de zwangere werknemer aanbiedt, bijvoorbeeld ‘verval van arbeidsplaats’, of reorganisatie.

Haal het maximale uit je Ontslagvergoeding en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Recht op een transitievergoeding?

 • Hoogte transitievergoeding

 • Hogere vergoeding bedingen?

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dit kan u veel geld en uw WW kosten

Wat zijn je rechten bij aanbod beëindigingsovereenkomst tijdens zwangerschap?

Voor de werknemer die zwanger is gelden bijzondere regels.

De zwangere werknemer geniet namelijk extra ontslagbescherming. Er geldt een zogeheten opzegverbod. Wil de werkgever de arbeidsverhouding beëindigen tijdens je zwangerschap dan zal hij hiertoe weinig kans zien, gelet op het opzegverbod dat van toepassing is. In verband met het opzegverbod kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot zes weken na de werkhervatting.

Uitzonderingen op het opzegverbod

Het opzegverbod tijdens zwangerschap kent een aantal uitzonderingen. Belangrijke uitzondering is dat het opzegverbod niet geldt als sprake is van bedrijfssluiting of faillissement van werkgever.

Het opzegverbod geldt evenmin als sprake is van een ontslag op staande voet of opzegging tijdens de proeftijd.

Afloop bepaalde tijd contract tijdens zwanger zijn

Als je werkzaam bent op basis van een bepaalde tijd contract dan kan dat contract op de eerder afgesproken einddatum ondanks zwangerschap aflopen. Wel kan werkgever schadeplichtig zijn als aannemelijk is dat werkgever het bepaalde tijd contract niet verlengd om reden van de zwangerschap. Een dergelijke discriminatoire reden kan voorgelegd worden aan het College voor de Rechten van de Mens. Hetzelfde geldt bij een ontslag in de proeftijd.

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Moet je akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Van belang is allereerst dat het aangaan van een vaststellingsovereenkomst nooit verplicht is. Wel kan het in sommige gevallen aantrekkelijk of zelfs verstandig zijn. Dat is met name het geval als werkgever een goede ontslaggrond heeft en een gunstige regeling aanbiedt, bijvoorbeeld een hoge ontslagvergoeding. Laat je hierover adviseren door onze ontslagspecialisten.

Is een vaststellingsovereenkomst tijdens zwangerschap ww-veilig?

Een arbeidsovereenkomst kan via een vaststellingsovereenkomst ww-veilig worden beëindigd als aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn:

 1. de voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen;
 2. het initiatief tot beëindiging moet afkomstig zijn van werkgever;
 3. het ontslag moet werknemer niet verwijtbaar zijn (denk aan ontslag op staande voet situaties).

 Als aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan kan ook de arbeidsovereenkomst van een zwangere werknemer ww-veilig worden beëindigd.

Een andere vraag is uiteraard of het verstandig is een vaststellingsovereenkomst aan te gaan bij zwangerschap. Immers als zwangere werknemer zal je minder snel een nieuwe baan vinden.  Het is daarom raadzaam om alleen een beëindigingsregeling af te spreken als de ontslagvoorwaarden prima in orde zijn. Onze specialisten zullen je daarbij graag helpen.

Hogere ontslagvergoeding vaak mogelijk

Juist omdat de zwangere werknemer een extra beschermede positie geniet, valt vaak een goede ontslagregeling uit te onderhandelen.

Onze ervaren juristen en advocaten zijn ervaren onderhandelaars en kunnen voor jou aantrekkelijke beëindigingsvoorwaarden bepleiten bij je werkgever. Denk daarbij aan een hogere ontslagvergoeding en/of een (extra) periode van vrijstelling van werk met loondoorbetaling.

In sommige gevallen kunnen wij ook helpen ontslag te voorkomen.  Bel of mail daarom altijd onze ontslagspecialisten.


Voor advies en rechtshulp belt u 020 - 6160 120

25  +
Jaar ervaring
15000  +
Zaken behandeld
9
Hoge klantwaardering

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

Deel deze pagina