Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

 • Ontslag met wederzijds goedvinden

  Ook bij ontslag met wederzijds goedvinden kan er veel mis gaan. Het kan u heel veel geld en zelfs uw WW kosten. Teken nooit zomaar! 

Klantwaardering

Ontslag met wederzijds goedvinden

ontslag met wederzijds goedvinden 3

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren plaatsvinden. De meest gebruikelijke wijze is die waarbij werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, omdat hij bijvoorbeeld elders een betere baan kan krijgen. Maar wat te doen als werknemer wel bereid is zijn arbeidsovereenkomst op te geven, maar ww-rechten wil behouden? In dat geval kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden.

Lees hieronder over de voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden en de zaken waar u op moet letten.

Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een gratis telefonisch advies gesprek.

ontslag met wederzijds goedvinden

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat zijn de voordelen voor werkgever én werknemer bij ontslag met wederzijdse instemming?

Als een arbeidsrelatie verstoord is, of de werkgever is niet tevreden over het functioneren van zijn medewerker, of er is sprake van een bedrijfseconomische reden, kan werkgever besluiten ontslag aan te vragen bij de kantonrechter of het UWV. Maar procederen kost tijd en geld en de uitkomst is niet (altijd) zeker. Werkgever en werknemer kunnen in die situaties er beiden belang bij hebben te onderhandelen over een beëindigingsregeling. Zij hebben dan zelf de uitkomst van de ontslagzaak in de hand en kunnen er voor zorgen dat werknemer ww-rechten behoudt. Wel dient aan bepaalde voorwaarden te zijn voldaan wil een ontslag met beider instemming ww-veilig zijn.

ontslag met wederzijds goedvinden

Voorwaarden ww-veilig ontslag

Aan de volgende voorwaarden dient te zijn voldaan wil werknemer voor een ww-uitkering in aanmerking komen:

Voldoende arbeidsverleden: werknemer heeft in de laatste 36 weken voordat hij werkloos werd minstens 26 weken gewerkt .
Urenverlies: werknemer verliest 5 uur of meer van zijn werk per week.
Initiatief werkgever: Het initiatief voor ontslag met wederzijds goedvinden moet ( in ieder geval op papier ) uitgaan van werkgever.
Opzegtermijn: Om direct aansluitend op het laatste salaris recht te hebben op WW, moet de opzegtermijn die geldt voor werkgever in acht genomen worden.
Geen ernstig verwijtbaar gedrag werknemer: het ontslag mag niet veroorzaakt zijn door ernstig verwijtbaar gedrag van werknemer ( denk aan 
diefstal, geweld, fraude, etc.).
Beschikbaar voor arbeidsmarkt: werknemer dient op de beëindigingsdatum beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Een zieke werknemer is dat bijvoorbeeld niet.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Inhoud ontslag met wederzijds goedvinden

Naast een ww-veilige regeling is het uiteraard ook van belang andere afspraken te maken ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

- welke datum eindigt het dienstverband?;
- krijgt werknemer een ontslagvergoeding mee en zo ja, hoe hoog is die vergoeding?
- wordt werknemer vrijgesteld van werk?
- worden de niet genoten verlofdagen uitbetaald?;
- moet er nog studiegeld worden terugbetaald?:
- hoe zit het met inleveren van bedrijfseigendommen, zoals auto, laptop, telefoon?:
- vervalt een eventueel concurrentie - en/of relatiebeding?;
- krijgt werknemer een positief getuigschrift en positieve referenties mee?;
- worden de kosten van rechtshulp vergoed?
- spreken partijen finale kwijting af of niet?

Zie voor een uitgebreidere toelichting en andere onderwerpen onze uitgebreide
brochure arbeidsovereenkomst beëindigen.

Heeft u een voorbeeld nodig van een vaststellingsovereenkomst? bestel deze dan hier. 

ontslag wederzijds goedvinden
Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

De afspraken rond ontslag zijn van groot belang. Een verkeerde aanpak kan vervelende gevolgen hebben. Laat u daarom adviseren en helpen door onze ervaren specialisten. Wij kunnen inschatten 'hoe sterk u staat'. Samen met ons bereikt u het optimale resultaat, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoedingBel 0900 - 123 73 24 of mail ons bij ontslag met wederzijds goedvinden. 

Deel deze pagina