Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Uw rechten bij een ontslagregeling

Wat zijn mijn rechten bij een vaststellingsovereenkomst?

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst (VSO) aanbiedt, komen er veel vragen op u af. Vragen als:

 • Kan mijn werkgever mij ontslaan?
 • Moet ik akkoord gaan met de VSO?
 • Heb ik dan recht op WW?
 • Wat als ik niet akkoord ga?
 • Waar heb ik recht op bij een ontslagregeling?
 • Kan ik een betere regeling realiseren?

Hieronder beantwoorden wij in grote lijnen deze vragen. Voor een concreet antwoord op uw specifieke situatie kunt u onze specialisten bellen of mailen voor een GRATIS eerste advies.

Kan mijn werkgever mij ontslaan?

In de wet zijn een aantal redenen genoemd op grond waarvan een werkgever een werknemer kan ontslaan. Deze redenen staan vermeld in  artikel 7 : 669 van het Burgerlijk Wetboek. De belangrijkste redenen in de praktijk zijn: bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en ernstig verwijtbaar gedrag. Als uw werkgever een andere reden voor ontslag aanvoert is gedwongen ontslag vaak niet mogelijk. Maar let op: ook als werkgever wel een wettelijke reden aanvoert, is verweer tegen ontslag regelmatig mogelijk. Onze ontslagspecialisten kunnen u hierover informeren.

Moet ik akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

U hoeft niet akkoord te gaan met een VSO. Zelfs niet als werkgever een goede ontslagreden heeft. Niemand kan u dwingen akkoord te gaan. Het is echter in sommige gevallen wel beter te streven naar een ontslagregeling in plaats van een procedure bij de rechter of het UWV. Immers kunnen deze procedures veel stress en kosten met zich meebrengen, terwijl het resultaat – ook bij winst –

minder gunstig kan zijn dan het onderhandelingsresultaat die in een VSO kan worden afgesproken.

Heb ik met een VSO recht op een ww-uitkering?

De meeste werkgevers bieden een vaststellingsovereenkomst aan die ww-veilig is. Maar laat dat altijd toetsen door onze specialisten. Wij controleren voor u de tekst van de VSO en andere aspecten die van belang zijn bij ww-rechten. Wij bieden u die controle GRATIS aan.

Wat als ik niet akkoord ga met een ontslagregeling?

Als u niet akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst, is de keuze aan de werkgever. Hij kan u in dienst houden, of ontslag aanvragen bij het UWV of de kantonrechter.

Waar heb ik recht op bij een vaststellingsovereenkomst?

Het antwoord op die vraag valt in het algemeen niet makkelijk te geven, want is afhankelijk van veel zaken. De lengte van uw dienstverband en de hoogte van uw salaris zijn daarbij belangrijke aspecten. Maar ook van belang is de reden die werkgever aanvoert voor uw ontslag. Is die reden sterk dan zal de ontslagvergoeding vaak niet veel hoger zijn dan de wettelijke transitievergoeding ( 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar ). Is de ontslagreden van werkgever zwak of discutabel dan valt een hogere ontslagvergoeding en verdere gunstige ontslagvoorwaarden te realiseren.

Kan ik een betere regeling realiseren?

Ja, vaak valt een betere regeling te realiseren dan die werkgever aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, een (langere) periode van vrijstelling van werk, meekrijgen van auto, laptop, telefoon, outplacementbudget, positieve referenties, enz. Ga dus niet te snel akkoord.

Vraag onze specialisten wat in uw geval mogelijk is. En laat ons met uw werkgever onderhandelen. Wij zijn ervaren onderhandelaars ( > 20 jaar ervaring ) en bereiken voor u het beste resultaat. De juridische kosten worden meestal betaald door werkgever. Stuur u vastontslagregeling naar ons toe en wij laten u kosteloos weten wat uw mogelijkheden zijn voor een betere regeling.

 

wat zijn mijn rechten bij een vaststellingsovereenkomst?

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • wij kunnen uw vragen over ontslag en de vaststellingsovereenkomst beantwoorden;

 • wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst screenen op ww-veiligheid, onregelmatigheden, valkuilen, de ontslagvergoeding, etc;

 • wij kunnen u adviseren 'wat te doen?'

 • wij kunnen onderhandelen met uw werkgever voor een betere ontslagregeling;

 • wij kunnen - zo u dat wenst - uw ontslag proberen te voorkomen.

 

 

Hoe dan ook behoedt u zich door onze hulp voor kostbare missers en bereikt u het maximale resultaat!

Direct actie:

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is GRATIS

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

Deel deze pagina