Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

 • wat staat er in een vaststellingsovereenkomst

  Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst

  Klopt alles aan uw vaststellingsovereenkomst? Staat alles wat er in hoort te staan er ook in? Gratis 1e advies

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst? Een uitgebreid overzicht

inhoud vaststellingsovereenkomst

 

Een vaststellingsovereenkomst is een cruciaal document dat bindende afspraken vastlegt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Maar wat moet er precies in deze overeenkomst staan en wat kan er optioneel worden toegevoegd? Het is essentieel om dit goed te regelen, aangezien onjuistheden u mogelijk veel geld kunnen kosten en zelfs kunnen leiden tot het verlies van uw recht op een WW-uitkering. In dit artikel lees je meer over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst.

inhoud vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat moet er in een Vaststellingsovereenkomst staan?

Verplichte elementen in een vaststellingsovereenkomst

Voor een juiste en geldige vaststellingsovereenkomst zijn enkele essentiële onderdelen nodig:

 • Persoonlijke gegevens van werknemer en werkgever (zoals namen en adressen).
 • De ondertekeningsdatum van de overeenkomst.
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst.
 • Een neutrale reden voor beëindiging (vooral belangrijk als de overeenkomst WW-veilig moet zijn).
 • Een vermelding dat het initiatief voor beëindiging van de werkgever komt (ook relevant voor WW-veiligheid).
inhoud vaststellingsovereenkomst

Optionele elementen in een vaststellingsovereenkomst

Hoewel de volgende punten niet verplicht zijn, kunnen ze van cruciale waarde zijn voor beide partijen en de toekomst van de werknemer:

Ontslagvergoeding: In veel gevallen wordt een vergoeding overeengekomen bij ontslag. De hoogte hiervan kan variëren, afhankelijk van:

 • De specifieke reden van het ontslag.
 • Of er verwijtbaar handelen is van de kant van de werknemer.
 • Of de werknemer zelf heeft aangegeven te willen vertrekken.
 • De duur van het dienstverband.
 • De leeftijd van de werknemer.
 • Het actuele salaris van de werknemer.

Vrijstelling van Werk: Hier kan worden afgesproken dat de werknemer wordt vrijgesteld van zijn werkzaamheden. Dit biedt hem of haar de gelegenheid om actief naar een andere functie te solliciteren.

Outplacement: Dit betreft een budget dat beschikbaar wordt gesteld om de werknemer te assisteren bij het vinden van een nieuwe positie in de arbeidsmarkt.

Vakantie-uitbetalingen: Bij het beëindigen van een dienstverband moeten normaliter het opgebouwde vakantiegeld en de nog openstaande vakantiedagen worden uitbetaald. Er kan echter worden overeengekomen hiervan af te wijken.

Getuigschrift & Referenties: De werkgever kan de werknemer ondersteunen in zijn of haar zoektocht naar een nieuwe functie door een positief getuigschrift en gunstige referenties te verstrekken.

Concurrentiebeding: Als er al een concurrentiebeding van kracht is, kunnen partijen besluiten dit beding bij het einde van het dienstverband te laten vervallen.

Bedrijfseigendommen: Hier worden afspraken gemaakt over door de werknemer gebruikte bedrijfseigendommen, zoals telefoons, laptops en bedrijfsauto’s. Het is gebruikelijk dat deze worden ingeleverd, maar soms kan worden overeengekomen dat de werknemer bepaalde items mag behouden of overnemen.

Terugbetaling Studiekosten: Indien de werkgever kosten heeft gemaakt voor opleidingen of cursussen van de werknemer, kan er een clausule zijn over terugbetaling. In de vaststellingsovereenkomst kan worden afgesproken dat deze (geheel of gedeeltelijk) wordt kwijtgescholden.

Vergoeding Kosten Rechtsbijstand: Gezien een vaststellingsovereenkomst voor de werkgever vaak voordeliger is dan een officiële ontslagprocedure, kan er overeengekomen worden dat de werkgever bijdraagt aan juridische (advies)kosten van de werknemer.

Finale Kwijting: Hiermee wordt beoogd een definitief einde aan de relatie tussen werkgever en werknemer te maken, zonder dat er in de toekomst nog claims of geschillen kunnen ontstaan over zaken zoals vakantiegeld, getuigschriften of andere zaken.

Bedenktijd: Werknemers hebben wettelijk het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Als deze bedenktijd niet specifiek is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, wordt de termijn automatisch 3 weken.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Direct Actie: het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is een belangrijke gebeurtenis waarbij veel mis kan gaan. Neem daarom direct contact op met onze specialisten  Bel 0900 - 123 73 24

Deel deze pagina