Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een financiële compensatie die een werkgever betaalt bij het ontslag van een werknemer. Deze vergoeding wordt ook wel eens een ‘gouden handdruk’ genoemd. Een transitievergoeding bij ontslag heeft als doel de werknemer te compenseren voor zijn ontslag en om het vinden van een nieuwe baan makkelijker te maken.

Reden voor ontslag kan van belang zijn

Bij een transitievergoeding ligt de reden van ontslag meestal bij de werkgever. De werkgever heeft financiële redenen om in te krimpen of wilt reorganiseren. Maar een ontslagvergoeding kan ook worden aangeboden bij een disfunctionerende werknemer.

Welke ontslagreden er ook is, meestal onderhandelen werkgever en werknemer over het einde van de arbeidsovereenkomst en een daarbij behorende compensatie. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een overeenkomst. Dit wordt dan een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Hoogte van een transitievergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de lengte van de arbeidsovereenkomst en het bruto salaris van werknemer. Grof gezegd bedraagt de transitievergoeding 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar.

De wettelijke vergoeding is gebonden aan een maximum. In 2023 is het maximum van de transitievergoeding € 89.000 of een heel jaarsalaris als het inkomen hoger was € 89.000.

Met een voorbeeld hieronder willen we laten zien hoe je dat doet een transitievergoeding berekenen. Als je een werknemer hebt met een bruto maandsalaris van € 3000, waarvan het dienstverband wordt beëindigd na 15 jaar werken. Dan wordt de totale transitievergoeding dus 15 x 1/3 x 3000 = 15.000 euro.

Voor een arbeidsovereenkomst die korter dan een jaar duurt, bereken je de transitievergoeding naar rato.

Aftrekposten

Er zijn natuurlijk ook kosten die de werkgever gemaakt heeft voor zijn werknemer. Sommige kosten, bijvoorbeeld voor scholing, mogen van de transitievergoeding worden afgetrokken. Om kosten in mindering te brengen op een transitievergoeding, moeten die wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • De werkgever heeft die kosten gespecificeerd en die aan de werknemer gemeld.
 • De werknemer stemt schriftelijk in met het in mindering brengen van de kosten.
 • De kosten zijn gemaakt door de werkgever.
 • Er mogen geen loonkosten in mindering worden gebracht.
 • De kosten mogen niet ergens anders worden gedeclareerd door de werkgever.
 • De kosten kunnen niet worden verhaald via bijvoorbeeld een studiekostenbeding.

Compensatie voor werkgevers bij langdurig zieke werknemers

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever de transitievergoeding gecompenseerd krijgen door het UWV in het geval er sprake is van ontslag van een langdurig ( > 2 jaar ) arbeidsongeschikte werknemer.

Transitievergoeding en belasting

In principe zijn we het wel een beetje gewend dat we in Nederland over van alles belasting moeten betalen, dus ook over jouw transitievergoeding. De belastingdienst ziet een transitievergoeding als salaris inkomsten. Vandaar ook dat er over dat stukje ook gewoon belasting moet worden betaald. Omdat de belastingdienst fraude wil voorkomen verplicht de belastingdienst je vroegere werkgever om volgens de normale regels de loonbelasting in te houden op je transitievergoeding. Je krijgt dus een netto transitievergoeding net als bij je salaris.

Minder belasting betalen over je transitievergoeding

Er is een mogelijkheid om over je transitievergoeding minder belasting te betalen. Hier volgen drie opties om minder belasting te betalen over je ontslagvergoeding.

 • Je middelt je inkomen over een langere periode bv 3 jaar.
 • Je benut je beschikbare jaarruimte.
 • Je kan je transitievergoeding voor scholing of outplacement gebruiken. Win advies hierover in om te weten hoe dat gaat.

Vaak hogere vergoeding mogelijk

De transitievergoeding is een wettelijke regeling. Het staat werkgever en werknemer vrij om van die regeling af te wijken in onderling overleg. In de praktijk valt vaak een hogere vergoeding af te spreken. Dat is met name het geval als de ontslagreden van werkgever discutabel is., of als werkgever opziet tegen een ontslagprocedure bij de rechter of het UWV.

Wil jij ook de beste regeling?

Wil jij het maximale uit je ontslagsituatie? Bel ( 0900 123 73 24 ) of mail dan direct met onze ontslagspecialisten. Wij hebben ruim 25 jaar ervaring en bereiken met onze kennis en onderhandelingskwaliteiten voor jou het beste haalbare resultaat, bijvoorbeeld een hogere vergoeding, vrijstelling van werk, uitbetaling verlofdagen, enz. Jehttps://vaststellingsovereenkomst.org/wat-is-een-vaststellingsovereenkomst kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina!

transitievergoeding gratis advies ontslag

Haal het maximale uit uw transitievergoeding overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Wij kunnen uw vragen over ontslag en de transitievergoeding beantwoorden;

 • Wij kunnen uw transitievergoeding screenen op ww-veiligheid, onregelmatigheden, valkuilen, de ontslagvergoeding, etc;

 • Wij kunnen u adviseren 'wat te doen?'

 • Wij kunnen onderhandelen met uw werkgever voor een betere ontslagregeling;

 • Wij kunnen - zo u dat wenst - uw ontslag proberen te voorkomen.

 

 

Hoe dan ook behoedt u zich door onze hulp voor kostbare missers en bereikt u het maximale resultaat!

Direct actie:

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is GRATIS

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

Deel deze pagina