Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Wat is een ontslagvergoeding of transitievergoeding?

Een ontslagvergoeding ofwel transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Hierbij moet wel aan een aantal regels worden voldaan. Zo heeft een werknemer geen recht op een vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van werknemer of bij een faillissement.

Wat is het verschil tussen een ontslagvergoeding en een transitievergoeding?

De transitievergoeding is de vergoeding die een werkgever aan de werknemer verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst via het UWV of de rechter wordt beëindigd. De hoogte van die vergoeding wordt bepaald aan de hand van wettelijke regels. Die regels komen er  kort en eenvoudig gezegd op neer komen dat werknemer recht heeft op een vergoeding van 1/3 bruto-maandsalaris per gewerkt dienstjaar.( zie ook hieronder ).

De term ontslagvergoeding wordt in de volksmond vaker gebruikt. Daarnaast wordt ook vaak de term ‘gouden handdruk gebruikt’. Bij een ontslagvergoeding, de naam zegt het al, is er sprake van een vergoeding op het moment dat er een ontslag plaatsvindt. Deze vergoeding komt vaak tot stand tussen de werknemer en werkgever bij het ontbinden van het arbeidscontract met wederzijds goedvinden. Meestal is die vergoeding hoger dan de wettelijke transitievergoeding omdat de werkgever de werknemer wat 'extra' gunt of omdat werkgever een ontslagprocedure bij de rechter of UWV wil vermijden.. De ontslagvergoeding kan ook hoger zijn dan de transitievergoeding als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, namelijk in die gevallen dat de rechter van mening is dat werkgever ernstig verwijtbaar is bij het ontslag. 

Hoe bepaalt u de hoogte van de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is bij de wet vastgelegd. De hoogte van het maandsalaris van de werknemer en de duur van het dienstverband zijn daarbij van belang.

Hoe te berekenen? Bepaal eerst hoeveel dagen de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Bij de bepaling kan worden uitgegaan van de periode vanaf de eerste dag van het dienstverband tot en met de beoogde einddatum van het contract.
Voorbeeld: een werknemer is van aanvang arbeidsovereenkomst tot einde arbeidsovereenkomst 18 hele jaren en 90 dagen in dienst.
De transitievergoeding bedraagt dan 18 x 1/3 = 6 . Daar komt dan nog bij 90 dagen/ 365 dagen = 0,2465 ste jaar. Dat laatste getal moet vermenigvuldigd worden met 1/3, waarna de breuk 0,082 resulteert.
Het totaal van 6 + 0,082 = 6,082 . Dit getal dient vermenigvuldigd te worden met het bruto-maandsalaris. Bij dat bruto-salaris behoort onder meer het vakantiegeld, andere vaste componenten en de gemiddelde bonussen over de afgelopen 3 jaar.

De maximale hoogte van de transitievergoeding in 2023 is € 89.000.

De transitievergoeding is aan werknemer verschuldigd zodra het dienstverband tot een einde komt.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding in de praktijk?

In veel gevallen komt een ontslagvergoeding tot stand die hoger is dan de wettelijke transitievergoeding. Met name is dat het geval als het ontslag ter discussie kan worden gesteld, als werkgever een procedure wil vermijden, of als er goed onderhandeld wordt.
Je kan dan ook zeggen: ontslagvergoeding =  transitievergoeding + afkoopsom

Rechtshulp bij ontslag, afkoopsom of transitievergoeding? Ga voor het beste resultaat!

Zelf onderhandelen over uw ontslagzaak is vaak niet verstandig. Het is raadzaam uw zaak objectief te laten bekijken door een specialist.  Vraag onze specialisten daarom om advies. Wij kunnen u ook helpen met onderhandelen om het beste resultaat te bereiken.

Bel 0900 123 73 24 of mail ons. Het 1e advies = GRATIS.

 

Wat is een ontslagvergoeding of transitievergoeding?

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • wij kunnen uw vragen over ontslag en de vaststellingsovereenkomst beantwoorden;

 • wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst screenen op ww-veiligheid, onregelmatigheden, valkuilen, de ontslagvergoeding, etc;

 • wij kunnen u adviseren 'wat te doen?'

 • wij kunnen onderhandelen met uw werkgever voor een betere ontslagregeling;

 • wij kunnen - zo u dat wenst - uw ontslag proberen te voorkomen.

 

 

Hoe dan ook behoedt u zich door onze hulp voor kostbare missers en bereikt u het maximale resultaat!

Direct actie:

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is GRATIS

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

Deel deze pagina