Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

Als je wordt ontslagen is het niet altijd duidelijk welke ontslagvergoeding je kan krijgen. Dat is namelijk afhankelijk van veel factoren.

De basis is de transitievergoeding

Op grond van de wet dient een werkgever bij een 'normaal' ontslag minimaal de wettelijke transitievergoeding te betalen aan de werknemer.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: je maandsalaris en de duur van het dienstverband. Grof gezegd bedraagt die vergoeding 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Dus als je 6 jaar hebt gewerkt is de transitievergoeding 2 bruto maandsalarissen. Met 'bruto' bedoelen wij inclusief vakantiegeld en andere structurele elementen zoals een 13e maand en een structurele bonus.

Let op: ook in het geval je ziek was voordat je werd ontslagen geldt bij de berekening van de transitievergoeding de feitelijke periode dat je in dienst bent ( ziek of niet ziek ) en je normale gebruikelijke loon ( dus bijvoorbeeld niet het gekorte loon tijdens je ziekte periode ).

Maximale transitievergoeding: er zit een maximum aan de transitievergoeding. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als je jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.
Let op: Meestal wordt de maximale transitievergoeding elk jaar verhoogd in verband met de inflatie.

Wanneer kan je meer of minder krijgen dan de transitievergoeding?

Er zijn situaties waarin de ontslagvergoeding lager of hogere kan zijn dan de wettelijke transitievergoeding. Hieronder noemen wij de meest voorkomende situaties.

Sociaal Plan

Van een sociaal plan is sprake als er meerdere werknemers bij een bedrijf worden ontslagen. Er is dan sprake van een collectief ontslag. In dergelijke gevallen spreekt de werkgever vaak met de vakbonden of ondernemeingsraad af welke vergoeding de wernemers die worden ontslagen mee krijgen. In de meeste gevallen is de ontslagvergoeding hoger dan de wettelijke transitievergoeding.

Vervangende voorziening voor transitievergoeding in cao

In een cao kan worden vastgelegd dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Dat kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook hoeft de vervangende voorziening niet meer gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Wel moet de voorziening bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken. Of uit een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van beide kan ook.

Een individueel afwijkend aanbod van werkgever

Het staat werkgever en werknemer vrij om iedere vergoeding af te spraken bij ontslag. Vaak zie je dat een werkgever een hogere vergoeding aanbiedt om een soepel ontslag voor elkaar te krijgen of gewoon omdat hij dat de werknemer gunt.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Er zijn een aantal kosten die een werkgever van de transitievergoeding mag aftrekken. Dat geldt voor scholingskosten of outplacementkosten en kosten die gemaakt zijn om de inzetbaarheid van de werknemer binnen of buiten de organisatie te vergroten.

Kosten die door je werkgever zijn gemaakt om je functioneren in je eigen functie te verbeteren mogen niet op de transitievergoeding in mindering worden gebracht.

Voor het in mindering kunnen brengen van kosten op de transitievergoeding gelden nog wel een aantal voorwaarden. Lees hierover op de site van de Rijksoverheid.


Transitievergoeding in termijnen ontvangen

Kan je werkgever de transitievergoeding niet in 1 keer betalen, omdat werkgever daarvoor onvoldoende geld heeft? Dan kan de werkgever die in termijnen betalen, verspreid over maximaal 6 maanden.

Wel is je werkgever dan de wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf 1 maand na het einde van je arbeidsovereenkomst. De rente wordt berekend over dat deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd.


Hogere vergoeding bij discutabele ontslagreden

In de praktijk komst meestal een hogere ontslagvergoeding tot stand als je werkgever niet beschikt over een 100% duidelijke ontslagreden. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat werkgever niet tevreden is over je fuctioneren of als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Het is in dat soort gevallen maar de vraag of je zo danig onderpresteert dat je kan worden ontslagen, of dat de verstoorde arbeidsrelatie jouw schuld is. In dit soort en andere gevallen zal het onzeker zijn of werkgever je tegen je wil kan ontslaan. Dat geeft een goede mogelijkheid om te onderhandelen voor een ( structureel ) hogere ontslagvergoeding. Die vergoeding wordt dan vastgelegd in een ontslagovereenkomst.

Wil jij ook een hogere ontslagvergoeding?

Als jij ook een betere ontslagregeling wilt, neem dan contact op met onze ontslagspecialisten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met ontslagzaken en hebben al duizenden werknemers aan een hogere ontslagvergoeding geholpen. Wil jij dat ook? Neem dan direct contact met ons op ( 0900 123 73 24 ). Het eerste advies = geheel GRATIS.

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • wij kunnen uw vragen over ontslag en de vaststellingsovereenkomst beantwoorden;

 • wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst screenen op ww-veiligheid, onregelmatigheden, valkuilen, de ontslagvergoeding, etc;

 • wij kunnen u adviseren 'wat te doen?'

 • wij kunnen onderhandelen met uw werkgever voor een betere ontslagregeling;

 • wij kunnen - zo u dat wenst - uw ontslag proberen te voorkomen.

 

 

Hoe dan ook behoedt u zich door onze hulp voor kostbare missers en bereikt u het maximale resultaat!

Direct actie:

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is GRATIS

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

Deel deze pagina