Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Lees snel verder wat dit voor u betekent

Klantwaardering

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Als werkgever en werknemer besluiten in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen wordt meestal een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst gesloten. Wat houden die overeenkomsten in? En wat is het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en een beëindigingsovereenkomst?

 Lees er hieronder alles over

wat is een beëindigingsovereenlomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat is het verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst?

In een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken per wanneer en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Een dergelijke ontslagregeling wordt vastgelegd in een schriftelijk document die in de praktijk een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst wordt genoemd. Beide termen worden gebruikt voor de ontslagregeling. Maar maakt het uit welke term wordt gebruikt? Wat zijn de verschillen tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst?

Wat zijn de verschillen?

Het begrip ‘vaststellingsovereenkomst’ is in de wet geregeld ( artikel 7:900 e.v. Burgerlijk Wetboek). Het bijzondere van de vaststellingsovereenkomst is dat de afspraken die hierin worden gemaakt zelfs in strijd mogen zijn met dwingendrechtelijke regels. Dat brengt met zich mee dat een vaststellingsovereenkomst als deze éénmaal is gesloten zeer moeilijk aan te tasten is. Vandaar het gebruik van het woord ‘vast’ in de term vaststellingsovereenkomst.

Een beëindigingsovereenkomst mag niet in strijd zijn met dwingendrechtelijke regels en kan dus in het algemeen eenvoudiger worden ‘teruggedraaid’. De vaststellingsovereenkomst is dus ‘sterker’. Om deze reden wordt voor een ontslagregeling vaker de term vaststellingsovereenkomst gebruikt dan de betiteling beëindigingsovereenkomst.

Vind hier een VSO model, of bekijk een kosteloos voorbeeld

Het is aan de werkgever om een gedegen en wettelijk correcte vaststellingsovereenkomst op te zetten. Dit kan de werkgever zelf doen, of een kwalitatieve sjabloon kan worden gebruikt. Op onze site kunt u verschillende modeldocumenten vinden. Deze kunnen direct door u, de werkgever, worden gedownload en gevuld met de benodigde informatie. Daarna wordt deze naar de betreffende werknemer gestuurd. Een kosteloos voorbeeld voor een reguliere situatie is hier te vinden.

De ontslagvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

De belangrijkste afspraak bij een ontslagregeling is vaak de hoogte van de ontslagvergoeding. In de wet is een regeling opgenomen voor de ontslagvergoeding, te weten de transitievergoeding. Maar let op, de wettelijke regeling over de transitievergoeding is geen dwingend recht. Werkgever en werknemer kunnen elke afspraak maken over de hoogte van de ontslagvergoeding, zowel hoger als lager dan de transitievergoeding.

Wat staat er in een beëindigingsovereenkomst?

In een beëindigingsovereenkomst kunnen veel zaken worden afgesproken, zoals:

• Hoe hoog is de eventuele ontslagvergoeding?
• Wordt werknemer vrijgesteld van werk?
• Worden verlofdagen uitbetaald, zo ja, hoeveel?
• Welke spullen ( laptop, auto, enz. ) dient werknemer in te leveren, of mag hij deze behouden?
• Hoe en wanneer worden de collega’s geïnformeerd over het ontslag?
• Heeft werknemer recht op een positief getuigschrift en positieve referenties?
• Weke afspraken gelden er over het geheimhouden van bedrijfsinformatie?
• Vervalt een eventueel bestaand concurrentie- of relatiebeding?
• Vergoedt werkgever de kosten juridische bijstand?
• Wordt er finale kwijting afgesproken?

beëindigingsovereenkomst

Over de auteur

Mr. Edwin van Jaarsveld

Edwin van Jaarsveld heeft meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken en publiceert daar regelmatig over.

Edwin’s expertise is ook te vinden op:

Laat uw beëindigingsovereenkomst controleren

Een fout of vergissing in een beëindigingsovereenkomst is zo gemaakt. Herstel achteraf van fouten is meestal niet mogelijk. De controle van een ontslagovereenkomst door een specialist is daarom erg belangrijk, bijvoorbeeld in verband met ww-rechten.

Onze gespecialiseerde advocaten en juristen zullen u graag helpen met uw beëindigingsovereenkomst.

Hogere ontslagvergoeding mogelijk?

In veel gevallen blijkt een hogere ontslagvergoeding mogelijk. Onze specialisten kunnen dat voor u beoordelen en met uw werkgever onderhandelen voor een hogere vergoeding. In de meeste gevallen slagen wij erin een hogere ontslagvergoeding voor de werknemer te realiseren!


Voorbeeld brief werknemer na ontvangen vaststellingsovereenkomst (ontslagvoorstel) van werkgever

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan.
Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Ontslagspecialist stelde een voorbeeldbrief voor u op voor een 1e-reactie.
Met behulp van de voorbeeldbrief houd u zich beschikbaar voor werk en behoud u daarmee recht op loon.
U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren. Bestel de voorbeeldbrief door te klikken
op: voorbeeldbrief  na aanbod ontslagvoorstel werkgever

De voorbeeldbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-model, zodat u deze eenvoudig aan uw specifieke situatie kunt aanpassen.

Bent u werkgever? Bestel dan voorbeeld beëindigingsovereenkomst

Onze jursiten en advocaten hebben diverse model beëindigingsovereenkomsten voor u opgesteld. Ga daarom naar bestel voorbeeld beëindigingsovereenkomst

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

(*) tenzij anders met u is afgesproken

Wij bekijken uw situatie en geven u advies

Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

De oplossing voor uw situatie

Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Bel of mail voor direct advies

Heeft u te maken met een beëindigingsovereenkomst? Wilt u meer zekerheid over WW?, of wilt u betere ontslagvoorwaarden? Neem dan per direct contact met ons op. Bel 0900 – 123 73 24 of mail uw vraag/beëindiginsovereenkomst.  
U ontvangt binnen 24 uur een reactie van een specialist. Het eerste advies is GRATIS.

Deel deze pagina