Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Ondersteuning voor ondernemers

Als ondernemer bent u voornamelijk gericht op het 'ondernemen'. Het verkopen van uw producten of diensten vormt de kern van uw bedrijf. U wilt zo min mogelijk hinder ondervinden van geschillen met werknemers. Als er toch geschillen ontstaan, is het belangrijk om deze snel en effectief aan te pakken en op te lossen. In sommige gevallen kan het oplossen van het geschil betekenen dat u afscheid moet nemen van een werknemer met behulp van een vaststellingsovereenkomst. Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Onze specialisten staan klaar om u te helpen! Naast het opstellen van een vaststellingsovereenkomst voor u als werkgever, kunnen onze specialisten u ook bijstaan in andere arbeid gerelateerde kwesties. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer zich ziek meldt en de voorgeschreven controle- en re-integratieverplichtingen niet nakomt.

vaststellingsovereenkomst werkgever

Wij helpen u met een Vaststellingsovereenkomst

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Vaststellingsovereenkomst voor werkgevers

Maak gebruik van een gratis 1e advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1:

Onze juristen en advocaten zullen voor u beoordelen of er een juridisch geldige reden is voor ontslag. We zullen onderzoeken of u de betreffende werknemer kunt ontslaan via het UWV of de kantonrechter.

Stap 2:

Als het mogelijk is om de werknemer via het UWV of de kantonrechter te ontslaan, heeft u de optie om voor die route te kiezen en kunnen wij u bijstaan in het uitvoeren van de procedure. Echter, in veel gevallen is het verstandig om eerst te overwegen of u met de werknemer een ontslag met wederzijds goedvinden kunt regelen. Dit is met name het geval als uw ontslagzaak niet zo sterk is en de uitkomst van een procedure bij het UWV of de kantonrechter negatief kan uitvallen.

vaststellingsovereenkomst werkgever

Stap 3:

Samen met ons kunt u bepalen wat een redelijk en kansrijk aanbod is om de werknemer te bewegen akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst.

Stap 4:

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een concept-vaststellingsovereenkomst en een begeleidende brief, waarmee u de werknemer het aanbod doet om in onderling overleg uit elkaar te gaan.

Stap 5:

Als de werknemer akkoord gaat met uw aanbod, is uw ontslagzaak snel opgelost. Mocht de werknemer vragen hebben over het aanbod, het aanbod verwerpen of een tegenvoorstel doen, dan kunnen wij u verder ondersteunen. We kunnen de vragen van de werknemer beantwoorden of namens u met de werknemer of zijn advocaat onderhandelen.

Stap 6:

Het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen leggen wij juridisch vast in een waterdichte vaststellingsovereenkomst. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan kunnen wij u helpen bij het indienen van een ontslagaanvraag bij de kantonrechter of het UWV.

Zelf aan de slag?

Als u zelf wilt onderhandelen met uw werknemer en een beëindigingsovereenkomst wilt opstellen, kunt u bij ons een juridisch correct model van de overeenkomst bestellen.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Direct actie en juridisch abonnement:

Heeft u te maken met een arbeidskwestie, bel 0900 - 123 73 24, of mail dan direct onze arbeidsadvocaten en juristen. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en kunnen u goed en vlot helpen.

Voor ondernemers hebben wij ook de mogelijkheid van een juridisch abonnement. Met behulp van dit abonnement hebben werkgevers/ondernemers recht op rechtshulp tegen sterk gereduceerde tarieven.  Lees hier meer over op: juridisch abonnement
Wilt u als werkgever juridisch correcte arbeidsovereenkomsten aangaan, dan kunt u deze bestellen op: model arbeidsovereenkomst

 

Deel deze pagina