Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Vaststellingsovereenkomst in het onderwijs

Regelmatig krijgen wij de vraag of ook in het onderwijs een arbeidsrelatie is te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. En zo ja, of dat ww-veilig kan en er aanspraak kan worden gemaakt op een transitievergoeding. Hieronder leest u de antwoorden op deze vragen.

vaststellingsovereenkomst onderwijs

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Vaststellingsovereenkomst ook in het onderwijs

Al vele jaren is het mogelijk arbeidsrelaties te beëindigen met wederzijds goedvinden waarbij - mits goed aangepakt - aanspraak kan worden gemaakt op een ww-uitkering. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden onderhandelen werkgever en werknemer over de voorwaarden waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, waarna het onderhandelingsresultaat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

In het onderwijs was het beëindigen van een arbeidsrelatie via een vaststellingsovereenkomst minder gebruikelijk. Veelal werd de arbeidsrelatie beëindigd via een (pro forma) procedure bij de kantonrechter.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is ook in het onderwijs het beëindigen van de arbeidsrelatie via de vaststellingsovereenkomst gebruikelijk(er) geworden. De pro forma procedure bij de kantonrechter wordt in het primair onderwijs echter nog regelmatig gevolgd in verband met de eisen gesteld door het Participatiefonds. Maar voorafgaande aan die procedure zullen de betrokkenen onderhandelen over de ontslagvoorwaarden, waardoor de procedure bij de rechter nog slechts een 'hamerstuk 'is.

onderwijs ontslag

Ww-uitkering

In het algemeen geldt dat bij beëindiging van de arbeidsrelatie er aanspraak kan zijn op een ww-uitkering als:

 • het initiatief van beëindiging ligt bij werkgever;
 • werknemer geen ernstige verwijten te maken valt ter zake van het ontslag
 • de voor werkgever geldende opzegtermijn in acht wordt genomen.

Deze voorwaarden voor aanspraak op WW gelden ook voor medewerkers in het onderwijs.Over de auteur

Mr. Edwin van Jaarsveld

Edwin van Jaarsveld heeft meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken en publiceert daar regelmatig over.

Edwin’s expertise is ook te vinden op:

Transitievergoeding onderwijs

De meeste werknemers die ontslagen worden hebben recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een formule waarbij met name de lengte van het dienstverband en het salaris een rol spelen.

Uitzonderingen op recht op transitievergoeding

De belangrijkste uitzonderingen waarbij geen recht op een transitievergoeding bestaat zijn:

 • de werknemer heeft zich ernstig verwijtbaar gedragen;
 • de schoolmedewerker zegt zelf de arbeidsrelatie op


Ernstig verwijtbaar gedrag
Als een medewerker zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen en om die reden wordt ontslagen, is het begrijpelijk dat hij niet voor een transitievergoeding in aanmerking komt. Immers zou dat een ‘bonus’ zijn voor wangedrag. Voorbeelden van ernstig verwijtbaar gedrag zijn: diefstal of verduistering, gewelddadig gedrag of seksuele intimidatie.

Zelf opzeggen
De medewerker die zelf de arbeidsrelatie opzegt heeft geen recht op een transitievergoeding, maar ook niet op een ww-uitkering.

Transitievergoeding naast bovenwettelijke uitkering?

Werknemers die ontslagen worden zonder dat hen een verwijt treft, hebben vaak recht op een ww-uitkering. Werknemers in het onderwijs hebben bij ontslag bij ontslag doorgaans zelfs aanspraak op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Dit op grond van de CAO’s die in het onderwijs zijn afgesloten.

Vraag is: bestaat er recht op een transitievergoeding naast de bovenwettelijke uitkering?
Het antwoord op die vraag luidt: JA. De bovenwettelijke uitkering is namelijk niet bedoeld om in de plaats te komen voor de transitievergoeding.

Transitievergoeding en de vaststellingsovereenkomst

Een transitievergoeding is niet verplicht als werkgever en medewerker een vaststellingsovereenkomst aangaan. Partijen zijn geheel vrij welke afspraak dan ook te maken over een ontslagvergoeding. Vaak wordt een hoge vergoeding afgesproken als werkgever geen goede ontslagreden heeft en een lage(re) vergoeding als sprake is van een goede ontslaggrond. Uiteraard zal de ontslagvergoeding daarnaast vaak gerelateerd zijn aan de lengte van het dienstverband, het salaris en de leeftijd van de medewerker.

 

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Rechtshulp bij ontslag in het onderwijs

Ontslag in het onderwijs wijkt op belangrijke punten af van het ontslag van een 'gewone' werknemer. Vraag daarom altijd hulp aan onze Ontslagspecialisten als u te maken krijgt met ontslag in het onderwijs. Bel: 0900 - 123 73 24 of mail.

Deel deze pagina