Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
  • Vaststellingsovereenkomst en WW

    Vaststellingsovereenkomst en WW

    Teken nooit zomaar! Het kan u veel geld en zelfs uw recht op WW kosten. 
    Neem contact met ons op: Gratis 1e advies

Teken nooit zo maar!

Een veelgestelde vraag: Hoe zit het met een vaststellingsovereenkomst en WW? Heb ik recht op een ww-uitkering als ik een vaststellingsovereenkomst aanga?. ( see for English: settlement agreement, unemployment benefit
Het antwoord luidt: JA, een vaststellingsovereenkomst is ww-veilig, tenminste als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hieronder leest u daar meer over.

Teken een vaststellingsovereenkomst nooit zomaar! Er kan veel mis gaan. 
Neem contact met ons op.
- Gratis Check -
- Gratis eerste advies
- Resultaat Garantie

 

vaststellingsovereenkomst ww veilig

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Eisen aan een vaststellingsoveenkomst en WW

Wil een vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn dan moet voldaan zijn aan drie eisen:

- zelf ontslag nemen levert geen ww-uitkering op. Het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet uitgaan van werkgever.
-het ontslag houdt geen verband met een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet;
-de voor werkgever geldende opzegtermijn behorende bij de arbeidsovereenkomst moet volledig in acht genomen worden.

vaststellingsovereenkomst ww veilig

Dat het initiatief voor de vaststellingsovereenkomst van werkgever uit moet gaan van werkgever, is logisch. De wetgever wil met deze voorwaarde voorkomen dat een werknemer te lichtvaardig zijn baan opzegt/opgeeft om vervolgens aanspraak te maken op de werkloosheidskassen.

Ook de tweede voorwaarde is logisch. Een werknemer die zich ernstig misdraagt, waarna om die reden zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zou geen aanspraak moeten kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Bij ernstig misdragen dat een dringende reden geeft voor ontslag moet bijvoorbeeld gedacht worden aan: diefstal, geweld, fraude en té vaak te laat komen. Als werknemer 'gewoon' niet goed functioneert is dat in het algemeen geen dringende reden en zal een ww-veilige regeling mogelijk zijn.

Voor de derde voorwaarden geldt: tussen het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en het daadwerkelijke einde van de arbeidsovereenkomst dient voldoende tijd te zitten. Die voldoende tijd dient minimaal gelijk te zijn aan de opzegtermijn die voor de werkgever geldt. Als de opzegtermijn voor werkgever volledig in acht genomen wordt kan de ww-uitkering direct aansluiten op de laatste salarisbetaling.  
De lengte van de voor werkgever opzegtermijn kan in de arbeidsovereenkomst of via de CAO zijn bepaald. Als dat niet het geval is, geldt de zogeheten wettelijke opzegtermijn.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

De eerder genoemde voorwaarde voor recht op een ww-uitkering bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst hebben betrekking op beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een gezonde werknemer. Als een werknemer ziek is, zal hij/zij in het algemeen geen aanspraak kunnen maken op een ww-uitkering bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst. Maar er zijn belangrijke uitzonderingen op die situatie, met name in het geval de ziekte slechts tijdelijk is, of 'situatief', bijvoorbeeld samenhangend met spanningen op het werk. Lees hierover meer op onze speciale webpagina: vaststellingsovereenkomst bij ziekte.of vaststellingsovereenkomst bij burnout.

Vraag hulp: Onze advocaten en juristen zijn gespecialiseerd in alle aspecten van ontslag en de vaststellingsovereenkomst. Voorkom kostbare missers en bel 
0900 - 123 73 24 of mail voor hulp. Het eerste advies is GRATIS

Over de auteur

Mr. Edwin van Jaarsveld

Edwin van Jaarsveld heeft meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken en publiceert daar regelmatig over.

Edwin’s expertise is ook te vinden op:

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Misschien ook interessant?

U bent ontslagen of ontslag dreigt. Dit is natuurlijk een stressvolle periode waar u gelukkig niet dagelijks mee te maken heeft. Toch moet u juist in deze periode heel goed opletten immers, een fout is snel gemaakt en kan u echt heel veel geld kosten tot zelfs uw WW.

Voorkom kostbare missers en neem direct contact op met onze ervaren arbeidsrecht juristen/advocaten die dagelijks met ontslagzaken te maken hebben.
 

Deel deze pagina