Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Vaststellingsovereenkomst controleren

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag is een belangrijke beslissing. Een beslissing die u niet zomaar moet nemen, want een kostbare misser is zo gemaakt. Laat de vaststellingsovereenkomst daarom altijd controleren door onze specialisten. Een controle van de vaststellingsovereenkomst is in de meeste gevallen bovendien GRATIS.

vaststellingsovereenkomst controleren

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Waarom checken wij uw vaststellingsovereenkomst?

Veel onderwerpen kunnen in een vaststellingsovereenkomst worden afgesproken. Wij zetten hieronder de meest voorkomende op een rij. Maar denk eraan: elke situatie is, anders, dus vraag altijd  'maatwerk' advies.

 Controlepunten bij de vaststellingsovereenkomst:

Einddatum arbeidsovereenkomst

Dit is een van de belangrijkste zaken in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer gaat u uit dienst? Naar mate die einddatum later is, heeft u langer recht op salaris en meer tijd om uit te zien naar ander werk.

Ontslagvergoeding, transitievergoeding

Vrijwel altijd is werkgever een ontslagvergoeding verschuldigd. Bel of mail onze specialisten om te vernemen hoe hoog die vergoeding in uw geval kan zijn.

Ww-veilig?

Van belang is of de beëindigingsovereenkomst ww-veilig is. Daarvoor is de tekst van de overeenkomst en de 'fictieve opzegtermijn' van groot belang, Wij checken dit voor u.

Vrijstelling werk

Om voldoende tijd te hebben om op zoek te gaan naar vervangend werk is een periode van vrijstelling van werk 'prettig'. Vrijstelling van werk is ook een uitkomst als de verhoudingen op het werk gespannen zijn, bijvoorbeeld in verband met het voorgestelde ontslag.

Verlofdagen

Wat gebeurt er met de niet genoten verlofdagen? Kunnen die worden opgenomen? ,vervallen die dagen?, of worden ze uitbetaald?

Vakantiegeld

Bij de zogeheten eindafrekening dient normaal gesproken het opgespaarde vakantiegeld te worden uitbetaald. Laat dit opnemen.

13e maand

Ten aanzien van een eventuele '13e maand' geldt hetzelfde als hiervoor is gesteld bij het vakantiegeld.

Bonus

Mogelijk heeft u nog een bonus tegoed van het vorige jaar of het lopende jaar. Besteed aandacht hieraan, ook aan de hoogte van de bonus

Gebruik auto

Heeft u recht op gebruik van een bedrijfsauto, hoe zit dat dan bij einde dienstverband of tijdens de periode van vrijstelling van werk?

Inleveren bedrijfseigendommen

Dienen bedrijfseigendommen te worden ingeleverd? en zo ja, in welke staat moeten die zijn?

Getuigschrift

Een getuigschrift kan van belang zijn bij het vinden van ander werk, spreek bij voorkeur een positief getuigschrift af

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding kan het vinden van nieuwe werk moeilijk maken. Onderhandel over dit punt.

Relatiebeding

Een relatiebeding is een soort van concurrentiebeding, echter beperkt tot de relaties van de werkgever. Sommige werkgevers hebben echter veel relaties, zodat voor werknemers inperking van dit beding de voorkeur heeft.

Studiekosten

Als u als werknemer een schuld aan werkgever heeft in verband met een gevolgde studie, kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt over (gedeeltelijke) kwijtschelding van die schuld.

outplacement

Met behulp van een outplacementbureau wordt de kans op het vinden van ander werk vergroot. Mogelijk is werkgever bereid de kosten van outplacement te vergoeden?

Finale kwijting

Als werkgever en werknemer in de beëindigingsovereenkomst finale kwijting afspreken, hebben zij verder niets meer van elkaar te vorderen behalve hetgeen in de beëindigingsovereenkomst is afgesproken. Er moet daarom goed bedacht worden of er geen zaken zijn 'vergeten'.

Ziek

Bent u ziek dan is rechtshulp bij de vaststellingsovereenkomst extra raadzaam. Als een vaststellingsovereenkomst aangegaan wordt tijdens ziekte is namelijk niet altijd een ww-uitkering mogelijk. Vraag dus advies!

Zwanger

Ook tijdens zwangerschap kan een vaststellingsovereenkomst worden aangegaan. Vraag over deze bijzondere situatie advies aan onze specialisten.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Laat uw vaststellingsovereenkomst checken

Zoals gezegd, er zijn veel zaken van belang bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Als juristen en advocaten met meer dan 20 jaar ervaring en meer dan 12.000 behandelde ontslagzaken, weten wij bij uitstek waarop gelet moet worden. Bel daarom 0900 123 73 24 of mail ons voor advies. Het eerste advies is GRATIS. Bovendien slagen wij er bijna altijd in om via onderhandelingen de ontslagvoorwaarden in uw voordeel te verbeteren!

Deel deze pagina