Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Verstoorde arbeidsrelatie

U werkt met plezier (misschien al jaren) maar plots krijgt u een andere leidinggevende met wie het niet 'klikt'. Sterker de nieuwe manager is een bron van spanning en conflict door zijn botte opstelling en andere visie op uw werk en functioneren. Herkent u dat? Goede kans dat u dit herkent, deze situatie komt namelijk veel voor en leidt vaak tot ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Biedt een vaststellingsovereenkomst uitkomst? Lees hieronder meer.

Eisen aan ontslag bij verstoorde relatie

Gelukkig worden er stevige eisen in de rechtspraak gesteld aan ontslag vanwege een verstoorde relatie. Zo dient de verstoring ernstig en duurzaam te zijn en is er geen mogelijkheid tot herplaatsing. Voor nadere details over de ontslagvoorwaarden klikt u op: voorwaarden ontslag verstoorde relatie.

 

vaststellingsovereenkomst verstoorde relatie

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vaststellingsovereenkomst bij verstoorde relatie

Als aan alle eisen voor ontslag is voldaan, kan werkgever de kwestie voor leggen aan de kantonrechter. Ook werknemer heeft die mogelijkheid. De ontslagvergoeding die de kantonrechter toewijst kan daarbij (mede) afhankelijk zijn van de oorzaak van de verstoring. Lag die oorzaak van de verstoring ( of het niet oplossen daarvan ) meer bij werkgever of de werknemer?


Een goed alternatief voor een gang naar de rechter is het onderhandelen over een beëindigingsregeling, waarbij de overeen te komen beëindigingsvoorwaarden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook dan kan een ontslagvergoeding worden afgesproken die de 'schuld' aan de verstoring weerspiegelt. Dus als werkgever de arbeidsrelatie onnodig heeft verstoord of niet heeft opgelost, ligt een hogere ontslagvergoeding dan standaard in het verschiet.

Conflict tussen collega's

Ook een conflict tussen collega's kan reden zijn voor ontslag of een vaststellingsovereenkomst. Lees in dat verband onze webpagina: ontslag bij verstoorde arbeidsrelatie collega's

Vraag hulp aan onze specialisten

Een verstoorde arbeidsrelatie is al lastig genoeg. Zelf uw zaak behartigen is dan ook niet verstandig. Laat dat over aan onze specialisten. Bel 020 - 6160 120 of mail.
Wij bereiken voor u het maximale resultaat! 1e advies is GRATIS.

Deel deze pagina