Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract

Veel werknemers zijn werkzaam op basis van een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).

Ook deze contracten kunnen met een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. Om voor een ww-uitkering in aanmerking te kunnen komen dient dan wel aan een extra voorwaarde te zijn voldaan. Verderop in dit artikel bespreken wij die extra voorwaarde, maar eerst noemen we de basisvoorwaarden voor een ww-veilige beëindigingsregeling.

Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie
Over de auteur

Mr. Edwin van Jaarsveld

Edwin van Jaarsveld heeft meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken en publiceert daar regelmatig over.

Edwin’s expertise is ook te vinden op:

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Voorwaarden voor een ww-veilige ontslagregeling

Wil een ontslagregeling ww-veilig zijn, dan moet aan de volgende basisvoorwaarden zijn voldaan:

 • het initiatief tot beëindiging moet afkomstig zijn van werkgever;
 • er mag geen sprake zijn van een aan werknemer verwijtbaar ontslag ( denk aan zaken als diefstal, fraude, te vaak te laat komen e.d. );
 • de voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen.

Extra voorwaarde voor ww-uitkering bij bepaalde tijd contracten

Een tijdelijk arbeidscontract loopt af op de van te voren afgesproken datum. Maar soms heeft een werkgever of werknemer er belang bij dat de arbeidsovereenkomst eerder afloopt dan op de afgesproken einddatum. In dat geval is het van belang om na te gaan of het tijdelijke contract een tussentijds opzegbeding bevat. Als dat namelijk niet het geval is kan werkgever feitelijk het contract niet tussentijds beëindigen. Dat geeft de werknemer een sterke onderhandelingspositie. Laat je hierover informeren door onze ontslagspecialisten.


Alleen als in een tijdelijk contract een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, valt een ww-veilige eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst af te spreken. Bij een dergelijke ww-veilige regeling dient dan wel rekening te worden gehouden met de opzegtermijn die voor werkgever geldt.

Het is derhalve van belang om altijd na te gaan óf de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een opzegbeding bevat, en zo ja, hoe lang de opzegtermijn van werkgever is.

Wel of niet akkoord gaan met eerder einde tijdelijk contract bij ontbreken opzegbeding?

Als een vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan bij een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid, gaan de ww-rechten van de (ex) werknemer niet eerder in dan na afloop van de einddatum die in het contract voor bepaalde tijd is opgenomen. Voor een werknemer is het daarom in het algemeen niet verstandig akkoord te gaan met een eerdere beëindigingsdatum dan in het arbeidscontract is genoemd. Dat kan natuurlijk anders zijn als werknemer uitzicht heeft op een goede baan elders of als werkgever een stevige ontslagvergoeding aanbiedt.

Laat op ontslagregeling kosteloos door onze specialisten controleren op ww-veiligheid en de overige ontslagvoorwaarden.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Vaststellingsovereenkomst controleren, hogere ontslagvergoeding?

Het is van belang om een vaststellingsovereenkomst bij een tijdelijk contract te laten controleren door een jurist of advocaat. Onze ontslagspecialisten kunnen dit voor jou verzorgen. Wij kunnen je ww-rechten checken, maar ook nagaan of een hogere ontslagvergoeding mogelijk is. Wij kunnen ook met je werkgever onderhandelen voor een betere regeling ( denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding en/of vrijstelling van werk ). Bel 0900 123 73 24 of mail ons. Het 1e advies is GRATIS.

Deel deze pagina