Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Vaststellingsovereenkomst bij reorganisatie en verval van functie

Het komt regelmatig voor dat werknemers een ontslagvoorstel in de vorm van een vaststellingsovereenkomst van hun werkgever krijgen aangeboden omdat het bedrijf wil reorganiseren. Wat zijn dan de mogelijkheden en rechten van de werknemer als zijn functie vervalt? Lees hieronder meer over dit onderwerp en vraag hulp aan onze specialisten. Eerste davies = GRATIS.

vaststellingsovereenkomst bij reorganisatie

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Reden van reorganisatie

De reden van reorganisatie is vaak dat het financieel slechter gaat met het bedrijf. Maar dat is geen voorwaarde. Reorganisatie kan bijvoorbeeld ook gewenst zijn als de aard van de werkzaamheden verandert, werk voortaan wordt uitbesteed, er sprake is van teveel werknemers voor een functie, of dat door automatisering of een andere reden een functie vervalt.

vaststellingsovereenkomst reorganisatie

UWV beoordeelt reorganisatie en ontslagaanvraag

Een werkgever die werknemers wil laten afvloeien kan ontslagvergunningen aanvragen bij het UWV (het aanvragen van ontslag bij de kantonrechter is niet mogelijk).

Het UWV zal met de ontslagaanvraag met name op de volgende punten toetsen:

 • Is de reden voor het verval van de functie of arbeidsplaats voldoende onderbouwd?
 • Is het afspiegelingsbeginsel correct in acht genomen?
 • Heeft werkgever voldoende de herplaatsingsmogelijkheden van werknemer onderzocht?

 

Recht op ontslagvergoeding bij reorganisatie

Als het UWV een ontslagaanvraag honoreert zal de werknemer die langer dan 2 jaar in dienst is recht hebben op een transitievergoeding.
Gaan er meer dan 20 werknemers tegelijk uit, dan is het een collectief ontslag en zal er in veel gevallen een Sociaal Plan worden opgesteld. In een Sociaal Plan wordt vaak (maar niet altijd) een ontslagvergoeding afgesproken/aangeboden die hoger is dan de transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst aangaan

Als de werkgever aan alle voorwaarden voldoet die het UWV stelt aan honorering van een ontslagaanvraag, heeft het voeren van verweer tegen een ontslagaanvraag meestal geen zin.
Als de werkgever niet voldoet aan alle ontslagvoorwaarden, is het voeren van verweer of het onderhandelen over de ontslagvoorwaarden vaak wel zinvol. Onze specialisten kunnen u helpen bij het voeren van verweer of de onderhandelingen met uw werkgever.

Als werkgever en werknemer het ontslag onderling regelen, wordt de ontslagregeling vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst wordt met name bepaald per wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en welke ontslagvergoeding werknemer meekrijgt. Maar ook andere onderwerpen kunnen worden afgesproken, zoals een positief getuigschrift, opheffen concurrentiebeding en vergoeding juridische kosten.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst nodig?

Als u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst nodig heeft, kunt u die bij ons bestellen.

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Vraag rechtshulp bij uw vaststellingsovereenkomst of reorganisatie

Heeft u te maken met een vaststellingsovereenkomst of ontslag vanwege reorganisatie, dan is het verstandig om onze ontslagspecialisten na te laten gaan of werkgever zich aan de regels houdt. Uiteraard kunnen wij ook de aan u aangeboden vaststellingsovereenkomst beoordelen, of voor u onderhandelen met uw werkgever voor een betere regeling. Bel 0900 – 123 73 24 of mail.

Deel deze pagina