Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Vaststellingsovereenkomst 2020

Per 1 januari 2020 worden belangrijke wijzigingen ingevoerd in het arbeidsrecht. Dit pakket van wijzigingen staat bekend onder de naam 'Wet Arbeidsmarkt in Balans', kort gezegd WAB.
Welke veranderingen brengt de WAB met zich mee?

Lees verder voor de veranderingen die de WAB met zich meebrengt. 

vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Door de invoering van de WAB verandert per 1 januari 2020 het volgende.

Meer ontslag mogelijkheden

Wil een werkgever een werknemer gedwongen kunnen ontslaan dan moet er sprake zijn van één van de acht ontslaggronden die in de wet omschreven zijn, bijvoorbeeld disfunctioneren van werknemer, een verstoorde relatie of reorganisatie. Dat bleek in de praktijk vaak een te lastige klip voor werkgever. Het disfunctioneren kon bijvoorbeeld niet 100% worden aangetoond, waardoor ontslag niet mogelijk was.
Per 1 januari 2020 zullen rechters soepeler met de ontslaggronden omgaan. Ontslaggronden mogen dan gecombineerd worden. Voorbeeld: als disfunctioneren voor 50% is aan te tonen en een verstoorde arbeidsrelatie ook, dan kan de rechter concluderen dat er bij elkaar opgeteld sprake is van een 100% ontslaggrond.
Deze optelregeling wordt de 'cumulatiegrond' genoemd. De wetgever heeft als pleister op de wond van de werknemer wel vastgesteld dat bij een ontslag met een cumulatie van gronden de werknemer recht kan hebben op een 50% hogere transitievergoeding.

Wijziging transitievergoeding

Tot 1 januari 2020 hebben werknemers pas recht op een transitievergoeding als zij minimaal 2 jaar bij de werkgever in dienst zijn. Die eis vervalt. Per 1 januari 2020 heeft de werknemer recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag.
Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.
De hoofdregel is dat de transitievergoeding gelijk is aan 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Deze regel geldt voor iedereen en is niet meer, zoals voorheen, afhankelijk van leeftijd van de werknemer.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

Tot 1 januari 2020 geldt de regel dat een werkgever 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar mag aangaan, voordat er sprake is van een vast contract. Dat wijzigt door de Wab. Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.

Verbetering positie payrollwerknemer

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

Verbetering positie Oproepwerknemers

Na invoering van de Wab moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Bovendien moet de werkgever na 12 maanden de werknemer een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Veranderingen in de Vaststellingsovereenkomst?

Ter zake van de vaststellingsovereenkomst zal in principe niets veranderen. De vaststellingsovereenkomst zal naar verwachting ook na invoering van de Wab en de ruimere ontslagmogelijkheden voor werkgever de populairste ontslagroute blijven. Een ontslag via een vaststellingsovereenkomst is immers vaak sneller en minder kostbaar dan een procedure via de rechter.
Wel is de verwachting dat de af te spreken ontslagvergoeding vaak rond de 150% van de wettelijke transitievergoeding zal uitkomen. Dit omdat de rechter hiertoe ook kan besluiten bij een niet perfecte ontslaggrond (zie hiervoor).

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Vraag hulp bij ontslag en vaststellingsovereenkomst

Ontslag is geen eenvoudige zaak. De emoties lopen snel op en een kostbare fout is zo gemaakt. Bel ( 0900 123 73 24 ) of mail daarom onze ontslagspecialisten als u te maken heeft met ontslag of een vaststellingsovereenkomst. Wij behalen voor u het maximale resultaat!

Deel deze pagina