Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Vaststellingsovereenkomst

Teken nooit zomaar! Het kan u heel veel geld en zelfs uw WW kosten.

Vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen zijn daarvoor een aantal mogelijke routes. Bekende routes zijn ontslag op staande voet,  een ontbindingsverzoek aan de kantonrechter en het vragen van een opzegvergunning aan het UWV.

Ontslag op staande voet kan alleen als werknemer een ernstige misstap heeft begaan. Ontslag via de kantonrechter gaat vaak over een verstoorde relatie tussen werkgever en werknemer of het structureel disfunctioneren van werknemer. De route bij het UWV kan worden gevolgd als er sprake is van een bedrijfseconomische reden of als de werknemer langer dan 2 jaar ziek is.
Voor al deze routes geldt dat zij veel tijd kunnen kosten, de uitkomst onzeker is en de nodige juridische kosten met zich meebrengen. 

Alternatief: de vaststellingsovereenkomst
Een ontslagroute die de afgelopen jaren erg populair is geworden is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Bij een dergelijk ontslag onderhandelen werkgever en werknemer over de voorwaarden waaronder zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen, waarna zij het onderhandelingsresultaat vastleggen in een overeenkomst, de meestal 'vaststellingsovereenkomst' wordt genoemd.

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Waarom is de vaststellingsoveenkomst zo populair?

De populariteit van de vaststellingsovereenkomst laat zich verklaren door het gemak waarmee een dergelijke regeling tot stand kan komen. Het kan snel en vaak tegen geringe kosten. In sommige gevallen is het ontslag binnen een dag, of zelf binnen een uur!, geregeld. Als de werkgever een goed aanbod doet en werknemer accepteert het bod dan is er al sprake van een ontslagregeling. Bijkomend voordeel is dat de een onzekere uitkomst van een procedure bij het UWV of de kantonrechter wordt voorkomen.

Vaststellingsovereenkomst is ww-veilig

De beëindigingsovereenkomst heeft ook zo'n grote vlucht genomen omdat deze route ww-veilig is, mits de overeenkomst juist wordt opgesteld ( laat u adviseren! ) en de opzegtermijn van werkgever in acht wordt genomen. Een ontslag op staande voet procedure is niet altijd ww-veilig ( meestal niet zelfs), terwijl een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter ook tot resultaat kan hebben dat werknemer zonder ww-recht op straat komt te staan.

Meest gebruikte ontslag route

De route van de vaststellingsovereenkomst heeft de andere ontslagroutes de laatste jaren overvleugeld. Het wordt geschat dat 4 a 5 x zoveel ontslagen lopen via de vaststellingsovereenkomst dan de andere routes tezamen.

Ook in 2019 het meest gebruikt

Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal UWV ontslagen de afgelopen periode stevig is afgenomen. Enerzijds zal dat komen omdat de economie is verbeterd, maar een tweede oorzaak zal zijn dat steeds meer werkgever de voordelen van een ontslag met wederzijds goedvinden zijn gaan inzien. Voor wijziginge in het jaar 2020 kijkt u op : vaststellingsovereenkomst 2020

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

(*) tenzij anders met u is afgesproken

Wij bekijken uw situatie en geven u advies

Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

De oplossing voor uw situatie

Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Hulp bij uw vaststellingsovereenkomst

Onze advocaten en juristen houden de ontwikkelingen rond de vaststellingsovereenkomst nauwgezet bij. Voor ons hebben deze ontslagregelingen geen geheimen. Wij kunnen een vaststellingsovereenkomst voor u opstellen, checken of uitonderhandelen. Met ons bereikt u het optimale resultaat. Bel 0900 123 73 24 of mail ons voor hulp bij uw vaststellingsovereenkomst in 2019.

Deel deze pagina