Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

 • Vaststellingsovereenkomst

  Vaststellingsovereenkomst

  Wat is een vaststellingsovereenkomst en waar moet ik opletten als ik ontslagen wordt? Teken nooit zomaar! Het kan u heel veel geld en zelfs uw WW kosten. Wij bieden u een gratis 1e adviesgesprek aan!

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Bereik met onze specialisten het beste resultaat!

Wat is een vaststellingsovereenkomst en waar moet je op letten?

Als mensen een conflict met elkaar hebben kunnen ze hun zaak voorleggen aan de rechter. De vraag is of dit altijd de beste oplossing is om een geschil op te lossen. Een oplossing via de rechter kost namelijk tijd en geld en vaak zijn er geen echte 'winnaars'. Een goed alternatief is samen proberen een geschil op te lossen, zo nodig met advocaten of een mediator. Als dat lukt, is het verstandig de afgesproken oplossing vast te leggen in een document. Dat document wordt meestal een vaststellingsovereenkomst of 'beëindigingsovereenkomst' (afgekort: VSO ontslag) genoemd.

Hoe werkt ontslag via een vaststellingsovereenkomst? 

Een vaststellingsovereenkomst of VSO ontslag is een document waarin de beëindiging van het arbeidscontract van de werknemer geregeld wordt. Dat gaat meestal op initiatief van de werkgever en uiteindelijk met  goedkeuring van de werknemer. De vaststellingsovereenkomst kan worden gebruikt door de werknemer om een WW-uitkering mee aan te vragen bij het UWV (mits correct opgesteld en toegepast). Vraag hierover advies aan onze ontslagspecialisten.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Een aantal zaken zijn verplicht te noemen. Zo moeten de naam en adresgegevens van zowel de werkgever als werknemer hierin staan en de datum waarop de vaststellingsovereenkomst is afgesloten. Verder moet de datum waarop het arbeidscontract eindigt worden genoemd. Als de vaststellingsovereenkomst recht moet geven op het verkrijgen van een WW-uitkering, dan moet tevens genoemd worden vermeld dat het initiatief uitgaat van werkgever, dat de ontslagreden niet aan werknemer te wijten is en zal de voor werkgever geldende opzegtermijn in acht moeten worden genomen.

Daarnaast wordt regelmatig het volgende in de beëindigingsovereenkomst afgesproken:

 • ontslagvergoeding of transitievergoeding;
 • vrijstelling van werk;
 • getuigschrift en referenties
 • outplacementbudget
 • vergoeding juridische kosten
 • uitbetaling vakantiegeld en verlofdagen
 • meekrijgen laptop/telefoon

Wie maakt een vaststellingsovereenkomst? Bestel voorbeeld VSO, of bekijk gratis voorbeeld

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen van een goede, rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst. Deze kan de werkgever zelf opstellen, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een goede template. Op onze website zijn diverse modeldocumenten te vinden. Deze kunt u als werkgever direct downloaden en voorzien van de juiste gegevens. Vervolgens stuurt u deze naar de betreffende medewerker. Een gratis voorbeeld voor een standaard situatie treft u hier aan.

Heb ik recht op een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

Vrijwel iedere werknemer die ontslagen wordt heeft recht op een transitievergoeding. Die vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Echter werkgever en werkgever kunnen van die norm afwijken en iedere vergoeding afspreken die zij willen. Wilt u weten wat in uw geval een passend bedrag is? Neem dan contact op met onze ontslagspecialisten.

Is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Wil een vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn dan moet voldaan zijn aan drie eisen:

-het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet uitgaan van werkgever
-het ontslag houdt geen verband met een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet;
-de voor werkgever geldende opzegtermijn behorende bij de arbeidsovereenkomst moet volledig in acht genomen worden.

Wat verandert er in 2024? De transitievergoeding

Er verandert op zich weinig aan de regels betreffende de vaststellingsovereenkomst in 2024. De enige relevante wijziging betreft de wettelijke transitievergoeding. Zoals gezegd is de hoogte van de transitievergoeding globaal 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Die berekeningswijze blijft in 2024 gelijk. De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt echter verhoogd van € 89.000 naar € 94.000. Daarbij blijft gelden dat in het geval het maximale jaarsalaris hoger is dan het maximale bedrag, dat jaarsalaris als maximum geldt.

Waarom kiezen voor een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst kent voordelen voor zowel de werkgever als werknemer. De werkgever is bij de keuze voor een vaststellingsovereenkomst gebaat, omdat hij hierdoor geen ontslagprocedure voor de werknemer hoeft te starten. Slechts het ingevulde en door beide partijen ondertekende document volstaat hierbij. Ook versnelt de keuze voor het vaststellingsovereenkomst het proces en biedt het de werkgever meer zekerheid. Voor de werknemer is het een voordelige optie, omdat het document recht biedt op een WW-uitkering. Er staat immers in het document dat de werknemer bij het ontslag geen blaam treft en bij een VSO kan vaak een hogere ontslagvergoeding worden bedongen.

Wilt u ook een betere ontslagregeling? 

ontslagvergoeding bij vaststellinsovereenkomst

Vaak bieden werkgevers een basale ontslagregeling aan die voor verbetering vatbaar is. Denk daarbij aan een hogere ontslagvergoeding, (langere periode) vrijstelling van werk, gunstig getuigschrift, langer gebruik lease-auto, enz. Door op juiste wijze én met kennis van zaken te onderhandelen is meestal een betere vertrekregeling te realiseren. Onze ontslagspecialisten kunnen die betere regeling voor u realiseren!

Waarom kiezen voor hulp van onze vaststellingsovereenkomst specialisten?

Wilt u de beste regeling bij uw vaststellingsovereenkomst? Laat dan een vaststellingsovereenkomst advocaat u helpen. De voordelen als u ons inschakelt:

 • wij zijn volledig gespecialiseerd ter zake van alles omtrent de VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
 • vlotte service, binnen 24 uur een 1e advies;
 • bekwame onderhandelaars;
 • meer dan 25 jaar kennis en ervaring;
 • we gaan altijd voor het beste resultaat;
 • meer dan 15.000 zaken met succes afgewikkeld
 • zeer hoge waarderingscijfers van klanten ( 9,6 )!

Onze organisatie is de nr 1 website op het gebied van de vaststellingsovereenkomst.

Met resultaatgarantie!

Als u kiest voor onze advocaten en juristen gaat u voor het beste resultaat.  Wij bieden u daarbij tevens onze unieke resultaatgarantie.  Wij garanderen dat u er met onze hulp op vooruit gaat bij het aangaan van een ontslagregeling. Zo niet, geen kosten.                                

Bovendien kunnen wij werknemers vaak kosteloos helpen!

Benieuwd waar u op moet letten bij een Vaststellingsovereenkomst? En hoe wij u kunnen helpen het beste resultaat te behalen? Lees snel hieronder verder of vraag direct een kosteloos advies op 0900 123 73 24 of via de groene knop hieronder..  Of laat uw vaststellingsovereenkomst gratis checken.

vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie
Over de auteur

Mr. Edwin van Jaarsveld

Edwin van Jaarsveld heeft meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken en publiceert daar regelmatig over.

Edwin’s expertise is ook te vinden op:

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Veelgestelde vragen omtrent een Vaststellingsovereenkomst

Op deze website zal veel informatie te vinden zijn over de vaststellingsovereenkomst bij ontslagzaken. Zo worden belangrijke zaken behandeld als:

-heb ik recht op WW als ik meewerk aan een vaststellingsovereenkomst?;
-kan een vaststellingsovereenkomst worden gesloten als ik ziek ben?;
-hoe hoog zou de ontslagvergoeding moeten zijn?;
-hoe zit het met de opzegtermijnen?;
-vervalt het concurrentiebeding? en hoe zit het met vakantiegeld, bonussen en de belasting?


ontslagvergoeding vaststellingsovereenkomst ww veilig

Voor werknemers en werkgevers

Wij adviseren u goed rond te kijken op onze website. Onze website is de meest complete website op het gebied van de vaststellingsovereenkomst. De informatie is bedoeld voor werknemers én werkgevers. Hieronder alvast enige belangrijke aandachtspunten bij de vaststellingsovereenkomst.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Is een vaststellingsovereenkomst WW veilig

Wil een vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn dan moet voldaan zijn aan drie eisen:

-het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet uitgaan van werkgever
-het ontslag houdt geen verband met een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet;
-de voor werkgever geldende opzegtermijn behorende bij de arbeidsovereenkomst moet volledig in acht genomen worden.

Verdere eisen WW uitkering

Om aanspraak op een ww-uitkering te kunnen maken dient nog aan de volgende eisen te zijn voldaan:

- U dient een voldoende arbeidsverleden te hebben opgebouwd ( In laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt ).;
- U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. En u heeft geen recht meer op loon over die uren;
- U bent direct beschikbaar voor betaald werk;
- U onderneemt voldoende en tijdig sollicitatie-activiteiten;
- de WW-uitkering dient uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aangevraagd te worden.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte?

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt als u ziek bent, is het in het algemeen niet verstandig akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst, omdat u dan waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een ww-uitkering of een Ziektewetuitkering.

Dat kan in sommige gevallen echter anders zijn, met name in het geval u ziek bent in verband met de omstandigheden op het werk en u verwacht snel hersteld te zijn op het moment dat u uit dienst gaat en niet meer met uw werkgever wordt geconfronteerd. Overleg situaties waarbij ziekte speelt altijd eerst met onze gespecialiseerde juristen en advocaten voordat u een arbeidsovereenkomst aangaat.

Vaststellingsovereenkomst en zwangerschap

Bij zwangerschap heeft u extra ontslagbescherming. U hoeft daarom in de meeste gevallen niet akkoord te gaan met ontslag. Echter in sommige gevallen kan een ontslagregeling ook voor de zwangere werknemer positieve kanten hebben. 
Tijdens zwangerschap kan een ww-veilige vaststellingsovereenkomst worden aangegaan (tenzij u ziek bent als gevolg van de zwangerschap). Laat onze specialisten echter altijd checken of de tekst en inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheel ww-veilig is.

Een beëindigingsovereenkomst en een tijdelijk contract?

Ook als u werkzaam bent op basis van een tijdelijk contract kan een ww-veilige ontslagregeling worden aangegaan. Voorwaarde is dan wel dat het bepaalde tijd contract een (tussentijdse) opzegmogelijkheid bevat. Indien dat niet het geval is kan de arbeidsovereenkomst niet ww-veilig tussentijds worden beëindigd. Ww-rechten kunnen dan niet eerder ingaan dan na afloop van de periode waarvoor het arbeidscontract oorspronkelijk is aangegaan. 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een ww-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie, of verval van werkzaamheden bij reorganisatie

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst
Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.
Voorbeeldbrief werknemer

Voorbeeldbrief werknemer

Voorbeeldbrief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Reviews

 • Professioneel advies

  Rishico

  Uw ontslagspecialisten hebben mij erg goed geholpen met professioneel advies naar aanleiding van een arbeidsgerschil die ik had met mijn werkgever. Ze hebben duidelijk ervaring met vaststellingsovereenkomsten. Hier had ik dan zeker ook hulp nodig had om tot een goed overeenkomst te komen met de werkgever. Bedankt voor de duidelijke communicatie en alle hulp!

 • Mijn dank

  Carla ten Bulte

  Mijn dank aan mr Geradts,

  Met grote professionaliteit, daadkracht, snelheid en slagvaardigheid heb ik een goede VSO kunnen afsluiten. Als uw 1e tegenvoorstel niet zo stevig was geweest, dan had ik er nog niet de helft uit kunnen slepen.
  Niet alleen vanwege het geld, maar zeker ook om waardig mijn werkverleden te kunnen af sluiten. Ik gun iedere werknemer in een dergelijke positie deze goed jurist!

 • Prima ontslagvergoeding

  Metternich

  Ik wil u hartelijk bedanken voor de goede hulp die ik kreeg toen mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst wilde beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. U adviseerde mij de overeenkomst niet te ondertekenen en heeft via onderhandelingen mijn ww-uitkering en ontslagvergoeding veilig gesteld.

 • Goede adviezen

  Louman

  Wij zijn werkgever in een conjunctuurgevoelige branche. De ene keer is er volop werk, de andere keer te weinig. We moeten daarom regelmatig afscheid nemen van werknemers om ‘bedrijfseconomische redenen’. Wij maken daarbij gebruik van de dienstverlening van vaststellingsovereenkomst.org. Zij weten precies hoe een ontslagverzoek naar het CWI of de kantonrechter eruit moet zien. Ook in gevallen dat een werknemer onvoldoende zou presteren, of iets doet
  wat niet door de beugel kan, hebben wij goede ervaringen met de juristen van vaststellingsovereenkomst.org. Zij zijn altijd voor ons bereikbaar met goede adviezen en hebben ons nog nooit teleurgesteld.

 • Lastige situatie

  Singh

  Ontslagspecialist heeft mij geholpen in een zeer lastige situatie. Ik was zo dom geweest om in een emotionele bui een brief te ondertekenen waarbij ik zelf ontslag nam. Ik verloor daardoor mijn loon en had geen recht op een ww-uitkering. vaststellingsovereenkomst.org heeft dit terug weten te draaien. Zij konden aantonen dat ik onder druk getekend heb en ik niet goed wist wat ik deed.
  Uiteindelijk ben ik met een goede ontslagvergoeding vertrokken en heb ik nu een andere baan. Zonder hulp van vaststellingsovereenkomst.org zat ik nu in grote financiële problemen.

 • Hogere ontslagvergoeding

  Gast

  Hierbij dank ik u hartelijk voor de snelle en professionele hulp.
  Mijn werkgever kwam geheel onverwachts met een vaststellingsovereenkomst om mijn arbeidscontract te beëindigen, dankzij uw hulp heb ik een hogere ontslagvergoeding en betaling van vakantiedagen gekregen.

 • Prima geboden hulp

  Thijssen

  Recentelijk heeft u mij geholpen met mijn ontslagzaak. Ik ben zeer tevreden over de geboden hulp. De jurist was erg betrokken en goed thuis in het ontslagrecht. Hij voelde goed aan dat ik niet lang wilde procederen, maar de zaak opgelost wilde hebben. Die oplossing is ook vlot gekomen en naar alle tevredenheid. Ik heb zelfs niet naar uw kantoor hoeven te komen. De communicatie verliep via telefoon en e-mail, u was daardoor altijd bereikbaar. Mijn cijfer: een dikke 10.

 • Ontslagen maar toch goed geholpen

  A. van den Berg

  Door een ruzie op mijn werk die flink uit de hand liep was ik op staande voet ontslagen. Ik had mij bij die ruzie misdragen, dus kon ik mij voorstellen dat mijn baas deze zware maatregel nam. Maar toch moest ik tegen het ontslag ingaan, want ik had geen baan en geen recht op ww. Gelukkig durfde Ontslagspecialist het risico aan om op No Cure No Pay basis een procedure tegen mijn baas te beginnen. Zonder de mogelijkheid van No Cure No Pay had ik dat zelf niet aangedurfd. Uiteindelijk kreeg de jurist van vaststellingsovereenkomst.org het na twee procedures voor elkaar, dat ik recht kreeg op ww en zelfs nog een ontslagvergoeding.

 • Ontslaghulp

  van Vliet-Houtman

  Ik werkte met veel plezier vanaf mijn 18e bij een bloemenexporteur te Aalsmeer.
  Toen ik 54 was heeft mijn werkgever ontslag bij het CWI aangevraagd om bedrijfseconomische redenen. Ik heb toen mr Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist ingeschakeld voor ontslag hulp. Een ontslagvergunning kon niet worden voorkomen, want het ging bij mijn werkgever echt financieel slechter. Omdat mijn werkgever maar een zeer geringe ontslagvergoeding aanbood, heeft mr van Jaarsveld mij geadviseerd een procedure bij de kantonrechter te starten. Dat is succesvol verlopen. De kantonrechter vond een ontslagvergoeding van Euro 94.000 op zijn plaats. Dankzij de inzet en goede rechtskennis van vaststellingsovereenkomst.org heb ik dit prima resultaat bereikt. Hulde!

 • Zeer prettige ervaring

  Rachel Waki

  Wij zijn een Internationaal bedrijf gevestigd in Amsterdam. Wij hebben Vaststellingsovereenkomst.org als vaste jurist en als rechtsbijstand voor zakelijk gebruik. Onze eerste rechtszaak hebben zij meteen met succes afgerond. De samenwerking met de juristen van Vaststellingsovereenkomst.org is door mij als zeer prettig ervaren. Wij vullen elkaar goed aan wat betreft de kernpunten en bewijsvoering. Zelden heb ik zulke goede juridische ervaringen qua service en aandacht ontvangen. Ik zou Vaststellingsovereenkomst.org zeker aanbevelen in alle opzichten, ook de tarieven zijn zeer acceptabel!

  Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

  Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

  Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

  Deel deze pagina