Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Twee redenen voor een ontslagvergunning bij het UWV

Een werkgever kan om twee redenen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, namelijk:

 • bedrijfseconomische redenen;
 • bij langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer (na 2 jaar ziekte)

Onder 'bedrijfseconomische redenen' vallen overigens diverse subredenen, zoals: bedrijfssluiting, outsourcing, reorganisatie en personeelskrimp vanwege technologische ontwikkeling of een verslechterde bedrijfseconomische situatie.

 

ontslag uwv vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer

Bedrijfseconomische redenen:

De belangrijkste voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen zijn:

 • werkgever moet de bedrijfseconomische redenen duidelijk kunnen maken, ofwel er moet een geldige reden zijn voor ontslag;
 • werkgever moet bij het ontslag de juiste ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel) hanteren;
 • binnen de organisatie is geen ander passend voor werknemer voorhanden
uwv ontslag

Ontslag na 2 jaar ziekte

Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar ziekte) moet werkgever het volgende aantonen:

-werknemer is 2 jaar of langer arbeidsongeschikt;
-het is niet waarschijnlijk dat werknemer binnen 26 weken weer aan het werk kan, ook niet als het werk aangepast wordt;
-er is binnen de organisatie van werkgever geen ander passend werk voor werknemer voorhanden.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe verloopt een UWV ontslagprocedure?

De aanvraag

De ontslagaanvraag wordt ingediend door de werkgever. Hiervoor dient werkgever gebruik te maken van standaardformulieren van het UWV. De ingevulde formulieren kunnen vervolgens elektronisch, per fax of per post bij het UWV worden ingediend. Indiening dient plaats te vinden bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van het UWV Werkbedrijf binnen de regio waarbinnen werknemer zijn werkzaamheden verricht.

Als het UWV van mening is dat er nog gegevens ontbreken, dan vraagt het UWV de werkgever de ontslagaanvraag aan te vullen.

Het verweer

Als de ontslagaanvraag compleet is, ontvangt werknemer een kopie van de aanvraag. Als werknemer in verweer wil gaan, heeft hij 14 dagen de tijd om schriftelijk bij het UWV aan te geven waarom hij het niet eens is met het ontslag. Als het UWV dat nodig vindt kan er een tweede ronde van hoor en wederhoor volgen. Werkgever reageert dan op het verweer van werknemer, waarna werknemer kan reageren op de reactie van werkgever.

De beslissing

Het UWV probeert een beslissing op de ontslagaanvraag te geven binnen 4 weken vanaf het moment dat de aanvraag compleet is. Dit kan langer duren bij complexere zaken en/of als er sprake is van een 'tweede ronde'.

De beslissing wel of niet verlenen van een ontslagvergunning wordt gelijktijdig aan werkgever en werknemer verstuurd.
Let op: Een ontslagvergunning is slechts 4 weken geldig. Binnen die 4 weken zal werkgever moeten opzeggen, anders is hij te laat!
Bij het opzeggen moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. Dit is de tijd tussen het opzeggen en de datum waarop het dienstverband eindigt. De proceduretijd gaat af van de opzegtermijn, maar de opzegtermijn mag nooit korter zijn dan 1 maand.

In beroep?

Als werkgever het niet eens is met de beslissing van het UWV (de opzegvergunning is niet verleend) kan werkgever binnen 2 maanden tegen de uitspraak van het UWV in beroep gaan bij de kantonrechter.
Werkgever kan in geval van nieuwe feiten en omstandigheden echter ook een nieuwe ontslagaanvraag indienen bij het UWV.

Ook de werknemer die het niet eens is met de uitspraak van het UWV kan binnen 2 maanden in beroep gaan bij de kantonrechter.

Recht op een ontslagvergoeding

De meeste werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn en ontslagen worden hebben recht op de zogeheten transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer via de kantonrechter of via het UWV wordt ontslagen.

Wat wanneer u zwanger of ziek bent?

In sommige gevallen is er sprake van een opzegverbod, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap. Het UWV controleert of dat het geval is. Als er sprake is van een opzegverbod, wordt de ontslagaanvraag afgewezen. 

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Hulp bij ontslag:

Ontslag bij het UWV is geen eenvoudige zaak. Er zijn veel regels waaraan moet worden gedacht. Voorkom kostbare missers en laat u helpen door onze ervaren advocaten en juristen. Bel 0900 - 123 73 24 of mail

Deel deze pagina