Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Ontslaghulp voor werkgevers

Omdat u liever met ondernemen bezig bent

Hulp voor ondernemers

Als ondernemer bent u het liefst met 'ondernemen' bezig. Het verkopen van uw product of diensten is de kerntaak van uw bedrijf. U wilt daarbij zo weinig mogelijk gehinderd worden door geschillen met werknemers. Als er dan toch geschillen met werknemers zijn is het goed die voortvarend aan te pakken en op te lossen. Soms ligt de oplossing in het afscheid nemen van de werknemer met een vaststellingsovereenkomst. Dat komt neer op beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Wij kunnen u daarbij helpen!

Onze specialisten kunnen u ook helpen met andere arbeidskwesties, bijvoorbeeld als een werknemers zich ziek meldt en de controlevoorschriften en re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Wij helpen u met een Vaststellingsovereenkomst

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1:

Onze juristen en advocaten beoordelen voor u of er sprake is van een juridisch voldoende reden voor ontslag. Zo gaan wij voor u na of u de mogelijkheid heeft de betrokken werknemer via het UWV of de kantonrechter te ontslaan. 

Stap 2:

Als het mogelijk is de werknemer via het UWV of de kantonrechter te ontslaan, dan kunt u voor die route kiezen en kunnen wij u helpen met het uitvoeren van een dergelijke procedure. Vaak is het echter beter om eerst na te gaan of u met de werknemer een ontslag met wederzijds goedvinden kunt afspreken. Dat is te meer het geval als uw ontslag zaak niet zo sterk is en de uitkomst van een procedure bij het UWV of de kantonrechter negatief kan uitvallen.

 

 

 

Stap 3:

Samen met ons kunt u nagaan wat een redelijk en kansrijk aanbod is dat u aan werknemer kunt doen om hem/haar te bewegen akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. 

Stap 4:

Wij kunnen u helpen met het opstellen van een concept-vaststellingsovereenkomst en een begeleidende brief waarmee u de werknemer het aanbod doet om in onderling overleg uit elkaar te gaan.

Stap 5

Als werknemer akkoord gaat met uw aanbod is uw 'ontslagzaak' snel opgelost. Als werknemer vragen heeft over uw aanbod, het aanbod verwerpt, of een tegenvoorstel doet, kunnen wij u verder helpen. Wij kunnen de vragen van uw werknemer beantwoorden, of met werknemer of zijn advocaat voor u onderhandelen.

Stap 6

Het uiteindelijk bereikte onderhandelingsresultaat leggen wij juridisch voor u vast in een waterdichte vaststellingsovereenkomst. Bij uitblijven van een onderhandelingsresultaat, kunnen wij u helpen met het aanvragen van ontslag bij de kantonrechter of het UWV.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf onderhandelen met uw werknemer en een bereikte beëindigingsovereenkomst vastleggen, bestel dan bij ons een juridisch correcte modelovereenkomst.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Direct actie en juridisch abonnement:

Heeft u te maken met een arbeidskwestie, bel 0900 - 123 73 24, of mail dan direct onze arbeidsadvocaten en juristen. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en kunnen u goed en vlot helpen.

Voor ondernemers hebben wij ook de mogelijkheid van een juridisch abonnement. Met behulp van dit abonnement hebben werkgevers/ondernemers recht op rechtshulp tegen sterk gereduceerde tarieven.  Lees hier meer over op: juridisch abonnement
Wilt u als werkgever juridisch correcte arbeidsovereenkomsten aangaan, dan kunt u deze bestellen op: model arbeidsovereenkomst

 

Deel deze pagina