Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Transitievergoeding ook voor AOW-Gerechtigden?

Als een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd heeft de werknemer in beginsel recht op de wettelijke transitievergoeding. Maar geldt dat ook voor Aow-gerechtigden? Tot op heden bestaat dat recht niet, maar er gloort hoop voor de Aow'er. Benieuwd hoe dat zit? Lees het hieronder. 

 

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

De AOW en transitievergoeding

Doel transitievergoeding

De transitievergoeding bij ontslag is destijds in de wet opgenomen met het doel de ontslagen werknemer te compenseren voor het ontslag en omdat hij met het verkregen geldt eventueel cursussen etc. kan volgen om de overgang naar ander werk te bespoedigen.

Uitzondering in de wet

In de wet zijn een aantal uitzonderingen opgenomen, waarbij geen transitievergoeding verschuldigd is. Eén van die uitzonderingen betreft de situatie waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst samenhangt met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Is er sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Gesteld dat bovengenoemde uitzonderingsregeling neerkomt op leeftijdsdiscriminatie, dan kan de wettelijke uitzondering in strijd zijn met regels van hogere rechtsorde, zoals Europese regelgeving. Als dat het geval is kunnen Aow'ers toch aanspraak maken op de transitievergoeding bij ontslag. Vraag is dus: is er sprake van leeftijdsdiscriminatie?

Standpunt wetgever:

de regering stelde bij de parlementaire behandeling van de wet uitdrukkelijk dat er geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Argument: het verschil in behandeling is redelijk en gerechtvaardigd, want de Aow-gerechtigden ontvangen een vervangend inkomen ( AOW ipv. Salaris) en hoeven geen transitie te maken naar ander werk.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een arrest van 2 februari 2017 laten blijken dat zij betwijfelt over hier toch (geen) sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Immers vindt het Hof het onduidelijk waarom een AOW' ers niet , net als andere werknemers, voor ontslag moet worden gecompenseerd. Er zijn immers ontslagen AOW'er die aan het werk moet blijven om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze werknemer zijn nog wel aangewezen op het verrichten van arbeid.
Het hof stelt verder de vraag of de uitzonderingsregel waarbij AOW'ers geen recht hebben op een transitievergoeding in strijd is met een met richtlijn 2000/78 EG welke onder andere ziet op leeftijdsdiscriminatie.
Het gerechtshof zal haar vragen middels zogeheten prejudiciële vragen voorleggen aan de Hoge Raad. Wordt dus vervolgd.

Grote gevolgen

Als de Hoge Raad concludeert dat sprake is van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Veel Aow-gerechtigde werknemers kunnen bogen op een lang dienstverband. De transitievergoeding kan dan fors uitvallen. Fijn voor de betrokken werknemer, echter een grote financiële last voor de werkgever.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Vragen over transitievergoeding of ontslag?

Ontslag kan u zomaar overkomen. Vraag dan rechtshulp aan onze specialisten. Wij zorgen er voor dat uw ontslagsituatie goed wordt opgelost.
Bel: 0900- 123 73 24 of mail.

Deel deze pagina