Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Heb ik recht op een transitievergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

Recht op transitievergoeding?

Sinds 1 juli 2015 is in de wet opgenomen dat in veel gevallen van ontslag de werkgever aan werknemer een transitievergoeding verschuldigd is. In welke gevallen is dat? Ofwel wat zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding? Dat wordt hieronder uitgelegd.

Lees hieronder ook: Hoeveel vergoeding bij vaststellingsovereenkomst?

 

recht op transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Voorwaarden transitievergoeding

De eerste voorwaarde is dat sprake is van een arbeidsovereenkomst (dus geen opdrachtovereenkomst).

Verdere voorwaarden zijn:
De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever opgezegd of ontbonden.
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is na ommekomst van de bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet verlengd.
De arbeidsovereenkomst is op initiatief van werknemer opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Maar let op er gelden de volgende uitzonderingen. Een transitievergoeding is niet verschuldigd als:

  • Het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd.
  • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
  • Werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.
  • De werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt.

NB: als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, kan werknemer eventueel recht hebben op een aanzegvergoeding. Als daar sprake van is kunt u die vergoeding claimen met onze modelbrief aanzegvergoeding claimen.

Extra uitzondering: de vaststellingsovereenkomst

Als werkgever en werknemer het ontslag onderling willen regelen en afspraken maken over het ontslag, leggen zij de gemaakte afspraken meestal vast in een 'vaststellingsovereenkomst'. Het feit dat zij voor ontslag de vorm van de vaststellingsovereenkomst kiezen, geeft werknemer niet automatisch recht op een transitievergoeding, zelfs niet als aan alle bovengenoemde voorwaarden voor een transitievergoeding is voldaan. Werknemer en werkgever zijn namelijk geheel vrij in het wel of niet opnemen van een ontslag- of transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst. Ook wat betreft de hoogte van de ontslagvergoeding hebben zij alle vrijheid. Zo kan er in het geheel geen ontslagvergoeding worden afgesproken, maar bijvoorbeeld ook het tienvoudige van de wettelijke transitievergoeding.
Wel is het zo dat de regels omtrent de transitievergoeding vaak een richtlijn zijn bij de onderhandeling tussen partijen. 

 

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Grof gezegd bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar

Een voorbeeld: bij een dienstverband van 12 jaar, ontvangt u 12 x 1/3 = 4 maandsalarissen bij ontslag. 

Maximale hoogte transitievergoeding in 2022

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt in 2023 verhoogd van € 86.000 naar € 89.000. Daarbij blijft gelden dat in het geval het maximale jaarsalaris hoger is dan het maximale bedrag, dat jaarsalaris als maximum geldt.

Een hogere ontslagvergoeding is vaak mogelijk, wij kunnen u daarbij helpen!

De transitievergoeding is meestal een richtlijn bij de onderhandelingen tussen werknemer en werkgever over de vergoeding bij ontslag.  Vaak valt een hogere ontslagvergoeding dat 1/3 maandsalaris per dienstjaar af te spreken. Onze specialisten zijn ervaren onderhandelaars 
en kunnen waarschijnlijk een beter resultaat voor u bereiken. Laat de onderhandelingen daarom aan onze specialisten over. Wij gaan voor u voor het beste resultaat! Neem nu nog contact met ons op voor de beste regeling!

Billijke vergoeding
In het geval het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar gedrag van werkgever of werknemer, kan de andere partij  een billijke vergoeding claimen. Lees hierover op de pagina billijke vergoeding bij ontslag.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Hogere ontslagvergoeding ook voor u?

Zoals gezegd zijn werkgever en werknemer niet gebonden aan de transitievergoeding. Een hogere vergoeding is vooral te bepleiten als de ontslagreden van werkgever ter discussie kan worden gesteld. Onze ontslagspecialisten kunnen u daarbij goed helpen. Wij hebben een bewezen 'trackrecord' bij het realiseren van hogere vergoedingen voor werknemers. Bel ons daarom direct op 0900 - 123 73 24 of mail.

Deel deze pagina