Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Ontslagbrief schrijven? Hoe gaat dat? Waar moet je op letten?

Ontslagbrief schrijven? Een correcte toon en timing maken het verschil!

Zelf ontslag nemen is meestal een opstap naar een nieuwe fase in je carrière. Misschien verkeer je daarom in een jubelstemming, maar besef dat je ontslagbrief niet het middel is om daar uiting aan te geven. Geef je nieuwe uitdaging gerust op als reden, maar blijf zakelijk. Overweeg je ontslag te nemen omdat je het niet meer ziet zitten of in een onoplosbaar arbeidsconflict verzeild bent geraakt? Zet dan eerst wat zaken voor jezelf op een rij. Een ontslagbrief schrijven vanuit een impuls of negatieve emotie is nooit verstandig.

Laten we uitgaan van een positieve reden voor een ontslagbrief. Je hebt gesolliciteerd op een nieuwe baan en bent aangenomen. Je nieuwe werkgever ziet je graag komen, hoe eerder hoe liever. Maar men begrijpt uiteraard dat je richting je bestaande werkgever aan een opzegtermijn bent gebonden. Daar dien je te allen tijde rekening mee te houden. Het is een belangrijk gegeven voor je ontslagbrief, want de opzegtermijn is bepalend voor de dag en datum waarop de bestaande arbeidsovereenkomst wat jou betreft wordt ontbonden.

Ontslagbrief schrijven niet verplicht maar wel aanbevelenswaardig

Er is één algemene uitzondering. In een proeftijd kan een arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment door beide partijen worden beëindigd. Als werknemer ben je niet verplicht om je vrijwillige keuze voor ontslag schriftelijk aan te kondigen. Toch is een eenvoudige ontslagbrief schrijven ook in dit geval raadzaam, puur als bevestiging nadat je je werkgever mondeling hebt geïnformeerd. Je weet nooit of je elkaar nog eens nodig hebt. Een kort en vriendelijk bericht volstaat, met als vaste punten, naast de naam- en adresgegevens, datering, onderwerpregel en aanhef:

aankondiging/bevestiging van beëindiging arbeidsovereenkomst;

 • de functie die je uitoefent;
 • de begindatum en duur van de proeftijd;
 • de dag en datum waarop je er een punt achter wilt zetten;
 • je naam en handtekening.

Het is niet nodig om aan te geven om welke reden je stopt, maar dat is wel zo beleefd. En wellicht steekt je werkgever er iets van op. Stem de toon van je ontslagbevestiging af op de sfeer waarin je met je werkgever omgaat. Het hoeft niet te formeel, maar schrijf ook niet te familiair. Bewaar altijd een kopie. Verzeker je er vooraf van of je proefperiode nog van kracht is!

Opzegtermijn als ijkpunt voor ontslagbrief

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan niet altijd tussentijds vóór afloop van de overeengekomen bepaalde tijd worden opgezegd. Check daarom eerst in je contract of tussentijdse opzegging kan.

Voor een nulurencontract geldt meestal een opzegtermijn van maximaal vier dagen. De wettelijke opzegtermijn voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd is meestal één maand. Sommige cao’s en arbeidscontracten wijken hiervan af.  Dus dit altijd nakijken!

Waarom is de opzegtermijn zo’n belangrijke factor voor de ontslagbrief?

Allereerst vanwege de datum van verzending. Stel, je wilt op 1 oktober je handen vrij hebben om aan je nieuwe baan te beginnen en je hebt een opzegtermijn van één maand. Dan moet je bestaande werkgever daar uiterlijk vóór 1 september schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Het verdient aanbeveling om de wettelijke of overeengekomen duur van de opzegtermijn in de ontslagbrief te vermelden en exact aan te geven per welke datum de arbeidsovereenkomst wat jou betreft wordt ontbonden.


Andere vermeldenswaardige punten bij een ontslagbrief schrijven zijn:

 • een bij voorkeur positieve motivatie voor je opzegging;
 • een korte uitleg over de wijze waarop je nog lopende werkzaamheden denkt af te handelen en/of over te dragen;
 • een voorstel over de manier waarop je eventueel nog openstaande vakantiedagen ‘verrekend’ wilt zien (in mindering brengen op de opzegtermijn, bijvoorbeeld);
 • een verzoek om tijdig een eindafrekening te maken, bijvoorbeeld voor het deel van een eindejaarsuitkering of bonussen waarop je nog recht meent te hebben;
 • een verzoek om een getuigschrift en om de werkgever eventueel als referentie aan andere werkgevers op te geven;
 • een vriendelijk bedankwoord voor de samenwerking en een woord van waardering voor de onderneming en het werkgeverschap.

Sta vooraf stil bij een eventueel concurrentiebeding

Nog iets om bij stil te staan voor je je ontslagbrief schrijft en indient: is er in je arbeidsovereenkomst iets afgesproken over een geheimhoudings- of concurrentiebeding? En weet je voor honderd procent zeker dat gemaakte en ondertekende afspraken niet botsen met je nieuwe baan? Dit geldt ook voor een relatiebeding, waarvan sprake is als je gaat werken bij een klant van het bedrijf waar je vertrekt. Het schenden van zulke afspraken kan een flinke boete opleveren en kan vervelende juridische touwtrekkerij veroorzaken. Bij twijfel is juridisch advies inwinnen raadzaam.

Samenvattend: let bij het schrijven en indienen van een ontslagbrief goed op de timing. Stem die af op het moment waarop je je handen vrij wilt hebben, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Houd de brief kort, krachtig en feitelijk. Kies qua aanspreekvorm voor een toon die past bij jou, de bedrijfscultuur en de situatie. Uiteraard kun je in plaats van een ontslagbrief een ontslag e-mail sturen. Ook die is rechtsgeldig. Vraag wel om een ontvangstbevestiging. Het voordeel van een brief per post is dat je deze aangetekend kunt versturen. Dan heb je vanzelf een ontvangstbevestiging. Of dit wenselijk is hangt af van de verhoudingen.

Ontslagbrief schrijven? Eerst tot tien tellen

Let op! Een ontslagbrief schrijven vanuit een impuls of negatieve emoties is nooit raadzaam. Niet voor niets zegt het spreekwoord: je moet geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Wie op eigen initiatief ontslag neemt, heeft geen recht op een transitievergoeding noch op een WW-uitkering. Als je niet direct een nieuwe baan hebt, ben je volgens het arbeidsrecht verwijtbaar werkloos en draai je zelf op voor de gevolgen. Wil je om wat voor reden dan ook zo snel mogelijk onder je arbeidsovereenkomst uit zonder bestaande rechten te verspelen? Dan is het raadzaam om tot tien te tellen en juridisch advies in te winnen vóór je je ontslag indient.


WW-veilig ontslag? Sluit een vaststellingsovereenkomst!

Als ook je werkgever er belang bij heeft dat je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, is het waarschijnlijk mogelijk een ontslag met wederzijds goedvinden af te spreken.  Een dergelijke ontslagregeling wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als dat goed wordt aangepakt, is een dergelijke overeenkomst ww-veilig. Laat je hierover adviseren door onze Ontslagspecialisten.

Waarom advies vragen aan onze specialisten?

De advocaten/juristen van onze organisatie hebben veel ervaring met ontslagzaken. Wij zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht en hebben al duizenden werknemers met succes geholpen.

Neem daarom direct contact met ons op zodra je nadenkt over ontslag of met ontslag te maken krijgt of een vaststellingsovereenkomst wilt aangaan.  Het 1e advies is GRATIS.

 

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • wij kunnen uw vragen over ontslag en de vaststellingsovereenkomst beantwoorden;

 • wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst screenen op ww-veiligheid, onregelmatigheden, valkuilen, de ontslagvergoeding, etc;

 • wij kunnen u adviseren 'wat te doen?'

 • wij kunnen onderhandelen met uw werkgever voor een betere ontslagregeling;

 • wij kunnen - zo u dat wenst - uw ontslag proberen te voorkomen.

 

 

Hoe dan ook behoedt u zich door onze hulp voor kostbare missers en bereikt u het maximale resultaat!

Direct actie:

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is GRATIS

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

Deel deze pagina