Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

  • Modeldocumenten

Oproepcontract (nulurencontract)

Oproepcontract (nulurencontract)

Voorbeeld oproepcontract waarmee u als werkgever een 'flexibele' arbeidsrelatie met uw werknemer kunt aangaan. Het model wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand, zodat u het kunt aanpassen aan uw specifieke situatie.
€ 24,50
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Word formaat met diverse clausules, waaronder proeftijd, overwerk, ziekte, geheimhouding, nevenwerkzaamheden, intellectuele eigendomsrechten, concurrentiebeding, etc. De overeenkomst is aangepast aan de nieuwste wetgeving
€ 24,50
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in Word formaat met diverse clausules, waaronder proeftijd, overwerk, ziekte, geheimhouding, nevenwerkzaamheden, intellectuele eigendomsrechten, concurrentiebeding, etc. De overeenkomst is aangepast aan de nieuwste wetgeving
€ 24,50
Brief ontslag op staande voet werkgever

Brief ontslag op staande voet werkgever

Aan ontslag op staande voet worden strenge juridische eisen gesteld. Met deze juridisch correcte voorbeeld brief kunt u een werknemer die een dringende reden voor ontslag geeft op de juiste wijze op staande voet ontslaan. De modelbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand.
€ 24,50
Laatste waarschuwingsbrief

Laatste waarschuwingsbrief

Als werkgever kunt u met behulp van dit model op een juridisch correcte wijze aan werknemer een officiële (laatste) waarschuwing geven voor gedrag dat u niet accepteert. Hiermee versterkt u uw juridische positie. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
€ 24,50
Model vaststellingsovereenkomst

Model vaststellingsovereenkomst

Met dit model kan op een juridisch correcte wijze een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Download dit model dat voldoet aan de nieuwste wetgeving. Het model wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand
€ 24,50
Voorbeeldbrief claimen aanzegvergoeding

Voorbeeldbrief claimen aanzegvergoeding

U bent werkzaam geweest op basis van een arbeidscontract voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer duurde.
In dat geval diende uw (ex)werkgever minimaal 1 maand voor afloop van uw contract schriftelijk aan u mede te delen
dat het contract niet wordt verlengd. Veel werkgevers 'vergeten' dat te doen. U heeft dan recht op een aanzegvergoeding.

Bestel een juridisch correcte voorbeeldbrief voor het vorderen van de aanzegvergoeding.
€ 17,50
Settlement agreement - beëindigingsovereenkomst

Settlement agreement - beëindigingsovereenkomst

Are you looking for an English-language example of a termination agreement or settlement agreement?
Then order our example 'settlement agreement', 'employment termination agreement'

The sample contract is delivered in an editable Word document.

U bent daarvoor op zoek naar een Engelstalig voorbeeld van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst?
Bestel dan ons voorbeeld ‘settlement agreement’ , ‘ employment termination agreement”

Het voorbeeldcontract wordt geleverd in een bewerkbaar Word-document.

€ 37,50
Brief ontslagname op staande voet

Brief ontslagname op staande voet

Als werknemer kan je bij ernstige misdragingen van de werkgever ontslag op staande voet nemen.
Je kan dan zelfs recht hebben op schadevergoeding over de niet in acht genomen opzegtermijn en een transitievergoeding.
Het ontslag op staande voet moet dan wel op een juridisch correcte wijze worden aangepakt. Bestel en gebruik daarom onze
modelbrief. De brief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand.
€ 24,50
Vaststellingsovereenkomst Engels

Vaststellingsovereenkomst Engels

Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst in het Engels nodig? Bestel dit voorbeeld Settlement agreement, Termination agreement bij ons.
Het voorbeeld is opgesteld door gespecialiseerde juristen en wordt geleverd in een Word-bestand, zodat u het aan uw specifieke situatie kunt
aanpassen. Het model vaststellingsovereenkomst Engels is bedoeld voor werkgevers en werknemers die hun arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden beëindigen.

Inhoud Engelstalige vaststellingsovereenkomst ( termination agreement , settlement agreement

De model beëindigingsovereenkomst in de Engelse taal  omvat onder meer de volgende onderwerpen:

ground of dismissal (ontslagreden);
notice periode (opzegtermijn);
termination of employment date (einddatum dienstverband);
garden leave (vrijstelling van werk);
financial compensation or severance payment ( ontslagvergoeding);
what to do with outstanding holidays (openstaande vakantiedagen)? ;
rules about handing in company properties (inleveren bedrijfseigendommen);
non-competition clause and other special clauses (concurrentiebeding, relatiebeding) , etc;
final discharge ( finale kwijting),
etc.

Voorkom kostbare missers!

Uiteraard is het zaak dat u een juridisch correcte vaststellingovereenkomst in het Engels aangaat.  Kostbare missers moeten worden voorkomen.
Bestel daarom bij onze specialisten een voorbeeld vaststellingsovereenkomst Engels

€ 37,50
Voorbeeldbrief ontbinden, herroepen vaststellingsovereenkomst

Voorbeeldbrief ontbinden, herroepen vaststellingsovereenkomst

Bent u een vaststellingsovereenkomst aangegaan, maar heeft u daar spijt van?
Herroep of ontbind dan op tijd uw vaststellingsovereenkomst. Gebruik daarvoor
onze juridisch correcte modelbrief herroepen vaststellingsovereenkomst.
De brief wordt u geleverd in een bewerkbaar document, zodat u deze makkelijk aan uw situatie
kunt aanpassen.
€ 19,50
Voorbeeldbrief na aanbod vaststellingsovereenkomst

Voorbeeldbrief na aanbod vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan.
Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Ontslagspecialist stelde voor u onderstaande voorbeeld-brief op voor een 1e-reactie.
Met behulp van de voorbeeldbrief houd u zich beschikbaar voor werk en behoud u daarmee recht op loon.
U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

De voorbeeldbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-model, zodat u deze eenvoudig aan uw specifieke situatie kunt aanpassen.
€ 19,50
Voorbeeld vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte

Bent u werkgever en wilt u afscheid nemen van uw werknemer die 2 jaar of langer ziek is? Bestel dan bij ons een model beëindigingsovereenkomst na 2 jaar ziekte ( arbeidsongeschiktheid).
Het voorbeeld vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziek zijn wordt geleverd in een Word model, zodat u het eenvoudig aan uw situatie kunt aanpassen.

€ 42,50
Vaststellingsovereenkomst urenvermindering, deeltijdontslag

Vaststellingsovereenkomst urenvermindering, deeltijdontslag

U bent werkgever en wilt het aantal arbeidsuren van uw werknemer verminderen (deeltijdontslag). U wilt dat goed vastleggen, zodat er later geen misverstanden of discussies zijn.
Bestel dan het door onze gespecialiseerde juristen opgestelde voorbeeld vaststellingsovereenkomst urenvermindering. Het voorbeeldcontract urenvermindering wordt geleverd in een bewerkbaar bestand, zodat u het eenvoudig aan uw wensen kunt aanpassen.

€ 49,50
Model vaststellingsovereenkomst bedrijfseconomische redenen

Model vaststellingsovereenkomst bedrijfseconomische redenen

U bent werkgever en wilt afscheid nemen van een werknemer om bedrijfseconomische redenen. U zou dan een opzegvergunning (ontslag)  kunnen aanvragen bij het UWV.
Echter UWV-procedures kunnen ingewikkeld zijn en de uitkomst is onzeker.

Kies voor een vaststellingovereenkomst bedrijfseconomische gronden

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met uw werknemer is in het algemeen een stuk eenvoudiger dan een procedure bij het UWV. Bij een dergelijke beëindigingsregeling onderhandelt u over de ontslagvoorwaarden en legt 
u het bereikte resultaat vast in een overeenkomst. Het is uiteraard zaak dat u daarbij geen fouten maakt en een goede overeenkomst opstelt of laat opstellen.

Bestel ons voorbeeld vaststellingsovereenkomst bedrijfseconomische redenen.

Voorkom kostbare missers!

Onze ontslagspecialisten hebben voor u een model vaststellingsovereenkomst bedrijfseconomische ontslaggronden opgesteld.  

Met dit model kan op een juridisch correcte wijze een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd.
Het model is geschikt als de reden voor ontslag bedrijfseconomisch is. Het voorbeeld is ook geschikt als er sprake is van reorganisatie.

Download dit model dat voldoet aan de nieuwste wetgeving. Het model wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand
€ 37,50
Voorbeeldbrief protest tegen proeftijd ontslag

Voorbeeldbrief protest tegen proeftijd ontslag

Dit omdat, bijvoorbeeld:

  • een te lange proeftijd in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen;
  • de proeftijd voor werknemer langer is dan voor werkgever;
  • de proeftijd niet schriftelijk is overeengekomen;
  • opgezegd is wegens discriminatoire redenen ex artikel 7:646, 647, 649 BW.

Bestel bij ons een voorbeeldbrief protest tegen ontslag in proeftijd. U behoudt dan - als het ontslag niet terecht is - uw recht op loondoorbetaling.

De modelbrief tegen ontslag in de proeftijd is opgesteld door ervaren arbeidsrecht juristen en wordt geleverd in een bewerkbaar bestand zodat u het eenvoudig aan uw specifieke situatie kunt aanpassen.

€ 27,50
Settlement  agreement for 2 years of illness / disability

Settlement agreement for 2 years of illness / disability

If you want to terminate the employment contract of an employee who has been ill for 2 years or longer via a settlement agreement, order this example settlement agreement written in English

€ 47,50
Vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte / arbeidsongeschiktheid

Vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte / arbeidsongeschiktheid

Wilt u via een vaststellingsovereenkomst opgemaakt in de Engelse taal de arbeidsovereenkomst beëindigen van een werknemer die 2 jaar of langer ziek is, bestel dan dit model vaststellingsovereenkomst

€ 47,50

Deel deze pagina