Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Vaststellingsovereenkomst tijdens Corona crisis

Sinds begin 2020 is Nederland en haar bevolking getroffen door het corona virus (Covid 19). Dit heeft grote gevolgen voor, zowel de gezondheid als de economie. Veel bedrijven zagen hun inkomsten slinken of geheel wegvallen. En nog altijd hebben veel bedrijven het financieel erg moeilijk. Het komt daarom steeds vaker voor dat werkgevers hun werknemer(s) een vaststellingsovereenkomst aanbieden om loonkosten te besparen (zie hieronder).

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Overheidssteun tijdens Corona

De regering heeft bij de uitbraak van corona snel een pakket maatregelen genomen om bedrijven financieel te steunen. Zo kwamen er subsidies voor zzp'ers, kredietgaranties, vaste bedragen voor de meest getroffen sectoren en een loonsubsidie om zoveel mogelijk werknemers in dienst te kunnen houden ( de NOW-regeling).

Ontslagboete tijdens corona
In de eerste ronde van steunmaatregelen geldig tot 1 juni 2020 was aan de loonsubsidie een zogeheten 'ontslagboete' gekoppeld. Werkgevers die ondanks de subsidie toch werknemers zouden ontslaan konden rekenen op een stevige boete.
In de tweede ronde is die ontslagboete grotendeels los gelaten.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen tijdens corona
De subsidies waar veel bedrijven beroep op kunnen doen verlichten slechts een deel van de economische teruggang bij veel bedrijven. Vaak zijn de subsidies niet voldoende om bedrijven financieel gezond te houden. Er blijft bij veel bedrijven de noodzaak bestaan om afscheid te nemen van een deel van het personeel. 

Elk bedrijf dat om economische redenen genoodzaakt is personeel te ontslaan kan ontslag voor de betrokken werknemers aanvragen bij het UWV. Het UWV zal onder meer toetsen of het ontslag noodzakelijk is, of het afspiegelingsbeginsel ( de juiste ontslagvolgorde ) in acht is genomen en of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer(s) te herplaatsen. Pas als aan die voorwaarden is voldaan kan een ontslagverzoek worden gehonoreerd. Na toestemming van ontslag door het UWV moet nog wel de opzegtermijn in acht worden genomen en zal werkgever de werknemer een transitievergoeding moeten betalen.

Vaststellingsovereenkomst tijdens corona 
De procedure bij het UWV kan 1 a 2 maanden duren. Bovendien moet de werkgever veel financiële en organisatorische gegevens aanleveren bij het UWV, hetgeen behoorlijk veel geld en moeite kan kosten. Daarbij komt dat de uitkomst van de procedure ( wel of geen ontslagvergunning ) niet zeker is.
Om deze redenen geven veel bedrijven er de voorkeur aan het ontslag in onderling overleg met de werknemer(s) te regelen. Partijen onderhandelen dan over de voorwaarden van ontslag ( denk aan einddatum arbeidsovereenkomst, hoogte ontslagvergoeding, etc.). Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met een dergelijke overeenkomst kan de werknemer een ww-uitkering aanvragen.

Al met al kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor beide partijen een goed alternatief zijn voor een ontslagprocedure bij het UWV.

Is jou een vaststellingsovereenkomst aangeboden?
Als jou een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden, laat deze dan altijd checken door onze ontslagspecialisten. Wij zullen voor je nagaan of de vaststellingsovereenkomst ww-veilig is en of er betere ontslagvoorwaarden af te spreken zijn. Die betere voorwaarden kunnen wij voor je uitonderhandelen met je werkgever. 



Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Gratis eerste advies gesprek bij vaststellingsovereenkomst

Wij verlenen een GRATIS eerste advies bij je vaststellingsovereenkomst. Bel 0900 123 73 24 of mail ons daarom gelijk.

Deel deze pagina