Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Verstoorde arbeidsrelatie

Als een werkgever een verstoorde relatie heeft met een werknemer, is dat geen fijne situatie. De spanningen kunnen flink oplopen en het werk lijdt eronder. Het is niet voor niets dat de wetgever dit heeft onderkend en het mogelijk heeft gemaakt om bij een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie tot ontslag over te gaan ( zie artikel: 7: 669 lid 2 sub g BW).
Maar wat als niet de verhouding met de werkgever is verstoord, maar de sfeer tussen collega’s te snijden is. Is dan ook ontslag mogelijk?
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan over een dergelijke zaak. Lees verder op deze pagina wat het Hof van Arnhem-Leeuwarden heeft besloten. 

 
ontslag bij conflict werknemers collega's

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat was het geval?

 

Na een reorganisatie in een welzijnsorganisatie komen vier secretaresse te werken op hetzelfde secretariaat. Er ontstaan al snel problemen op het gebied van werkverdeling, verantwoordelijkheid, en werkoverdracht bij afwezigheid. De secretaresses hebben daar verschillende opvattingen over wat tot spanningen leidt.

In de jaren 2016 en 2017 heeft werkgever diverse coaches ingeschakeld om de problemen op te lossen. Dat is echter niet gelukt. De problemen op het secretariaat bleven bestaan.
Eén van de secretaresse ging hierna apart zitten. De directeur vond dat geen goede oplossing. De directeur was van mening dat voor een goede samenwerking en dienstverlening gezamenlijk werken in een team vereist was. De secretaresse trok dat echter niet en meldde zich ziek.

De bedrijfsarts adviseerde een mediator in te schakelen. De mediator kwam echter tot de volgende conclusie: een duurzame en inclusieve oplossing van de vier betrokken werknemers is niet mogelijk.

Weer aan het werk of ontslag?

De secretaresse die zich ziek had gemeld wilde weer aan de slag. Maar ze wilde niet het gesprek aangaan met de andere 3 secretaresses die dat wel wilden. Ze voelde teveel onrust en onveiligheid.
Werkgever zag geen andere uitweg dan het ontslag aan te vragen voor de gesprek weigerende secretaresse. De situatie sleepte immers al veel te lang.
Werkgever vraagt ontslag aan op grond van de verstoorde relatie.

Kantonrechter en Hof

De zaak diende eerst bij de kantonrechter en daarna bij het Hof. In beide instanties werd geoordeeld dat sprake was van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Het Hof stelt dat in bijzondere gevallen een verstoring van de verhoudingen tussen collega’s een verstoorde verhouding met de werkgever kan opleveren.

Het Hof wees op de volgende bijzondere omstandigheden:
de samenwerkingsproblemen bestaan al sinds 2015;
de sfeer was gespannen en ziekmakend;
gesprekken en andere inspanningen hebben niet geleid tot een oplossing;
mediation heeft evenmin resultaat gehad

Het Hof wijst op grond van de genoemde bijzondere omstandigheden het ontslagverzoek van de werkgever toe. Werknemer heeft daarbij recht op de transitievergoeding. Zij heeft geen recht op de door haar gevorderde billijke vergoeding omdat werkgever geen ernstige verwijten te maken zijn.

Hoewel de wettelijke ontslaggrond ‘verstoorde arbeidsrelatie’ bedoeld is voor situaties van een duurzame verstoring tussen werkgever en werknemer, kán – in bijzondere omstandigheden – ook een verstoorde relatie tussen werknemers onder die wettelijke ontslaggrond vallen. Ontslag is dan mogelijk. Wel zal sprake moeten zijn van een langdurig verstoorde relatie die ondanks serieuze pogingen niet is opgelost.
Heeft u vragen over ontslag en verstoorde arbeidsrelaties? Bel onze specialisten 020 – 6 160 120 of mail.

Deel deze pagina