Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

inhoud vaststellingsovereenkomst

 

Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijke overeenkomst. Tenslotte worden er bindende afspraken gemaakt over het einde van de arbeidsovereenkomst en de rechten en plichten van werkgever en werknemer bij de beëindiging. Het is daarom zaak na te gaan wat in de vaststellingsovereenkomst kan en moet worden opgenomen. als dit namelijk niet goed gaat zou udit heel veel geld kunnen kosten en zelfs het recht op een WW uitkering.

 Lees hieronder meer over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst

 

inhoud vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat moet er in een Vaststellingsovereenkomst staan?

Moet worden opgenomen

Allereerst leest u hieronder wat in een vaststellingsoverenkomst moet worden opgenomen. Dat is het volgende:

 • de gegevens van werknemer en werkgever ( namen en adressen );

 • de datum waarop de vaststellingsovereenkomst is afgesloten;

 • de datum waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde komt;

 • een neutrale reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst ( als de vaststellingsovereenkomst ww-veilig moet zijn);

 • vermelden dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst genomen is door werkgever (als de vaststellingsovereenkomst ww-veilig moet zijn).
inhoud vaststellingsovereenkomst

Kan worden opgenomen

De volgende onderwerpen zijn niet verplicht om in en vaststellingsovereenkomst op te nemen, maar zijn vaak wel raadzaam of te overwegen:

Ontslagvergoeding
In de meeste gevallen wordt een ontslagvergoeding afgesproken. De hoogte van de vergoeding kan afhankelijk zijn van diverse zaken zoals: 
- de ontslagreden
- valt de werknemer iets te verwijten
- wil de werknemer zelf weg.
- (resterende) lengte van het dienstverband
- de leeftijd van de werknemer
- hoogte salaris

Vrijstelling van werk

Wordt de werknemer vrijgesteld van werk. Werknemer heeft dan tevens meer gelegenheid te solliciteren naar een andere baan.

Outplacement
Om werknemer meer kans te geven op het vinden van een nieuwe baan, kan een outplacementbudget ten behoeve van werknemer worden afgesproken.

Uitbetaling vakantiegeld en vakantiedagen?
Bij einde arbeidsovereenkomst dient normaliter het opgebouwde vakantiegeld en de niet genoten vakantiedagen te worden uitbetaald. Hier kan van worden afgeweken.

Getuigschrift en referenties
Om de werknemer meer kans te geven op de arbeidsmarkt kan afgesproken worden werknemer een positief getuigschrift en gunstige referenties mee te geven bij einde dienstverband. 

Concurrentiebeding
Als tussen werknemer en werkgever en concurrentiebeding is afgesproken, kunnen partijen overwegen bij einde dienstverband dat beding te laten vervallen.

Bedrijfseigendommen
Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat werknemer na einde arbeidsovereenkomst de gebruikte bedrijfseigendommen ( denk aan telefoon, laptop, bedrijfsauto ) moet inleveren (wat gebruikelijk is) of mag behouden of overnemen.

Terugbetaling studiekosten?
Als werkgever studiekosten voor werknemer heeft betaald en werknemer ter zake daarvan een terugbetalingsverplichting heeft, kan worden afgesproken dat deze verplichting (geheel of gedeeltelijk ) wordt kwijtgescholden.

Vergoeding kosten rechtsbijstand
Een vaststellingsovereenkomst is voor werkgevers vaak minder kostbaar dan een ontslagprocedure bij de rechter. Omdat het bovendien goed is als werknemer op de hoogte is van zijn rechten en plichten bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, is het niet onredelijk als werkgever een bijdrage levert aan werknemer voor zijn juridische (advies)kosten.

Finale kwijting
Een vaststellingsovereenkomst beoogt meestal een definitief einde tussen werkgever en werknemer te bewerkstelligen, waarbij alle kwesties worden geregeld. Dat voorkomt dat partijen later nog juridische geschillen krijgen over bijvoorbeeld vakantiegeld, een getuigschrift, enzovoorts.
Omdat partijen een allesomvattende regeling nastreven, wordt veelal in de vaststellingsovereenkomst de bepaling opgenomen dat partijen over en weer finaal van elkaar gekweten zijn zodra de vaststellingsovereenkomst is nagekomen.

Bedenktijd
De werknemer heeft het recht de overeenkomst binnen veertien dagen na de totstandkoming daarvan, dus na ondertekening door partijen, zonder opgaaf van redenen te ontbinden, via een schriftelijke verklaring. Als die bedenktijd niet is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst bedraagt de bedenktijd 3 ipv. 2 weken.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Direct Actie: het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is een belangrijke gebeurtenis waarbij veel mis kan gaan. Neem daarom direct contact op met onze specialisten  Bel 0900 - 123 73 24

Deel deze pagina