Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst + voorbeeldbrief herroeping

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee partijen een geschil oplossen. Eerst onderhandelen partijen over de oplossing van een geschil, waarna de afspraken over de oplossing voor het geschil vastgelegd worden in een overeenkomst.

De vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Over elk soort geschil kan een vaststellingsovereenkomst worden afgesloten, denk bijvoorbeeld aan een geschil met de belastingdienst of een geschil met de buren over het recht van overpad. De meeste vaststellingsovereenkomsten worden gesloten bij ontslagzaken. In de vaststellingsovereenkomst worden dan afspraken gemaakt over de datum van beëindiging dienstverband, de ontslagvergoeding en eventueel vrijstelling van werk, getuigschrift, concurrentiebeding, etc.

Maar wat als je spijt hebt over de gesloten overeenkomst. Had je bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding kunnen krijgen? Kan je er dan nog onderuit? 

herroepen of ontbinden vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat is vastgelegd is vast

Als partijen afspraken opnemen in een vaststellingsovereenkomst dan zijn dat bijna altijd afspraken die niet teruggedraaid kunnen worden. Er geldt vast = vast. Slechts bij hoge uitzondering kan een vaststellingsovereenkomst worden herroepen, bijvoorbeeld als de overeenkomst door middel van dwang of bedrog tot stand is gekomen. 


Herroepingstermijn bij ontslagzaken

De normale situatie is dus dat vaststellingsovereenkomsten niet te herroepen zijn. Voor de vaststellingsovereenkomst bij ontslag heeft de wetgever echter een uitzondering gemaakt. De werknemer heeft namelijk het recht om de gesloten vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na aangaan te herroepen. Die termijn wordt overigens verlengd naar 21 dagen als in de vaststellingsovereenkomst niet is opgenomen dat werknemer een herroepingsrecht heeft.

Voor het herroepen van de vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer geen reden nodig. Werknemer mag herroepen zonder opgaaf van reden.
Gegeven het feit dat de werknemer binnen 14 of 21 dagen dient te herroepen dient hij er verstandig aan de herroeping via een aangetekend schrijven te doen, of op een andere wijze waarop de tijdige ontvangst van de herroeping kan worden vastgesteld. De bewijslast van een tijdige herroeping ligt namelijk bij de werknemer. Hierbij geldt de zogeheten ontvangst theorie, de werkgever dient de herroepingstermijn binnen 14 of 21 dagen te hebben ontvangen.
Let op: het herroepingsrecht kan niet contractueel worden uitgesloten, dus ook niet in de vaststellingsovereenkomst.
Voor alle duidelijkheid: werknemer heeft een herroepingsplicht, maar werkgever niet. Werkgever dient dus extra bedachtzaam te zijn voor dat hij een beëindigingsovereenkomst aangaat.

Wanneer gaat de herroepingstermijn lopen?

De herroepingstermijn van de werknemer is dus 14 of 21 dagen. Vraag is echter wanneer die termijn begint te lopen. Is dat op het moment van ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst of op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de ontslagvoorwaarden, bijvoorbeeld blijkend uit e-mail correspondentie, maar deze nog niet hebben opgetekend is een vaststellingsovereenkomst?
De rechtspraak over deze vraag is nogal wisselend. Beide visies komen voor in gerechtelijke uitspraken. Ons advies aan de werknemer is daarom er veiligheidshalve vanuit te gaan dat de herroepingstermijn begint te lopen vanaf het moment dat over de wezenlijke beëindigingsvoorwaarden overeenstemming is bereikt.

Een tweede keer herroepen

Stel een werknemer heeft een beëindigingsovereenkomst herroepen. Kan hij dan een tweede vaststellingsovereenkomst aangaan en deze vervolgens opnieuw herroepen?
Het onbeperkt kunnen herroepen van een beëindigingsovereenkomst zou misbruik met zich mee kunnen brengen. De wetgever heeft daarom geregeld dat een werknemer niet binnen zes maanden na het sluiten van de eerdere vaststellingsovereenkomst of herroeping daarvan opnieuw een herroepingsplicht toekomt.

Gevolgen herroeping

Als een werknemer de vaststellingsovereenkomst tijdig herroept komt de arbeidsovereenkomst niet tot een einde. Als de werkgever intussen de ontslagvergoeding zou hebben uitbetaald, dient werknemer het ontvangen bedrag terug te storten. Als werknemer in verband met een afspraak over vrijstelling van werk niet gewerkt heeft tijdens de herroepingstermijn, zal dat –uitzonderingen daargelaten- voor risico van werkgever zijn. Ofwel het loon is verschuldigd over de herroepingsperiode.

Voorbeeld brief herroepen vaststellingsovereenkomst
Heeft u spijt van uw beëindigingsovereenkomst? Ontbind deze dan tijdig door gebruik te maken van onze juridisch correcte voorbeeld brief ontbinden vaststellingsovereenkomst.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Direct advies

Krijgt u te maken met een vaststellingsovereenkomst, neem dan onmiddellijk contact op met onze specialisten. Wij bereiken voor u het maximale resultaat en u voorkomt kostbare missers.
Bel 0900 123 73 24 of mail. Eerste advies is GRATIS

Deel deze pagina