Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Ontslag bij disfunctioneren? Kan dit?

Kunt u ontslagen worden als u niet goed functioneert?

U doet uw best op uw werk, maar de baas is niet tevreden. Wat dan? Kunt u worden ontslagen? 

Ontslag wegens (dis)functioneren gaat niet zomaar. Er moet aan veel voorwaarden zijn voldaan om een werknemer te kunnen ontslaan als de werkgever niet tevreden is.

Op deze pagina leest u meer over deze voorwaarden.

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat zijn de normen?

Allereerst zal moeten worden bepaald wat de normen zijn waaraan u moet voldoen. Dergelijke normen zijn meestal niet in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Vaak zijn de normen zelfs nergens concreet vermeld.  

Een werkgever die de zaken goed en duidelijk aanpakt, zorgt er voor dat een duidelijke taak- of functieomschrijving wordt opgenomen als bijlage bij het arbeidscontract. Een taak- en functieomschrijving kan eventueel ook opgenomen zijn in de CAO.

Ook in functioneringsgesprekken kan aan de orde komen wat de werkgever van de werknemer verwacht. Dat kan ook gezien worden als een normstelling. 

Voorbeelden van niet goed functioneren

Veel voorbeelden zijn denkbaar waarom een werkgever van mening kan zijn dat zijn werknemer niet goed functioneert. U kunt daarbij denken aan:

 • taken worden niet goed uitgevoerd;
 • het werk is vaak niet op tijd af;
 • werknemer gaat slecht met de klanten om;
 • werknemer is passief, ipv. pro-actief
 • werknemer maakt teveel fouten;
 • de relatie met collega’s is slecht;
 • negatieve houding en gedrag
 • werknemer komt vaak te laat;
 • omzettargets worden niet gehaald;
 • werknemer ‘loopt de kantjes eraf’
 • werknemer gaat telkens in discussie

Functioneringsgesprekken

Duidelijkheid is van groot belang voor werkgever en werknemer. Zo is het voor de werknemer goed om te weten of hij goed of niet goed presteert. Als hij goed presteert kan hij wellicht een bonus of loonsverhoging krijgen, als hij weet dat hij niet goed presteert, is dat een 'wake-up-call' om (nog) beter zijn best te doen. Om duidelijk te krijgen of de prestaties goed of minder goed zijn, is het zaak regelmatig functioneringsbesprekingen te houden, bijvoorbeeld 1 a 2 keer per jaar.

Verbetertraject


Een ontslag om reden van disfunctioneren kan en mag niet uit 'de blauwe lucht' komen vallen. Als werknemer zal u er eerst op gewezen moeten worden op welke punten werkgever niet tevreden is over uw functioneren. Daarna moet u voldoende tijd en hulp krijgen uw functioneren te verbeteren. Dat laatste heet een 'verbetertraject'. De lengte van een verbetertraject varieert, maar bedraagt meestal tussen de 2 en 6 maanden. Na afloop van het verbetertraject zal gekeken worden of uw functioneren voldoende is verbetert. Pas als een duidelijke verbetering is uitgebleven is ontslag eventueel mogelijk.

Bent u werknemer?: bestel onze voorbeeldbrief protest tegen ontslag die u aan uw werkgever kunt sturen.

Bent u wergever? Zorg dan dat u geen kostbare fouten maakt en bestel ons voorbeeld verbetertraject en de checklist ontslag disfunctioneren.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Verweermogelijkheden bij ontslag desfunctioneren:

Als de baas u wilt ontslaan is het goed om na te gaan of u daartegen succesvol verweer kunt voeren. Hieronder leest u de belangrijkste verweermogelijkheden.

U functioneert goed of voldoende

Als werkgever stelt dat u niet voldoende functioneert, moet hij dat uiteraard ook kunnen aantonen. Werkgever kan zijn standpunt onderbouwen met beoordelings- of functioneringsverslagen. Indien deze niet (voldoende) aanwezig zijn, kan de werkgever ook met brieven, notities, getuigenissen, enzovoorts, disfunctioneren proberen aan te tonen.

Overigens zal een incidenteel slecht presteren vaak niet voldoende zijn voor ontslag. Er zal sprake moeten zijn van structureel onvoldoende presteren.

 

Het ontslag komt onverwacht

Ontslag mag niet onverwacht komen. Als een werkgever een werknemer om reden van disfunctioneren wil ontslaan zal hij hem eerst duidelijk hebben moeten maken dat hij beter moet presteren. Veel rechters zijn bovendien van mening dat de werkgever vóóraf moet aankondigen dat ontslag zal volgen als het functioneren niet verbetert. 

 

Er is geen ‘verbetertraject’ gevolgd.

Zoals hiervoor is aangegeven dient werkgever met de werknemer een verbetertraject te doorlopen alvorens tot ontslag kan worden over gegaan. Bij een verbetertraject zal de werkgever de werknemer hulp moeten aanbieden om zijn functioneren te verbeteren. Die hulp kan bestaan uit cursussen, coaching en andere begeleiding 

Er is niet gekeken naar andere functies

Gesteld dat werknemer aantoonbaar onder presteert en zonder resultaat een verbetertraject is gevolgd, dan moet nog een extra stap worden genomen om tot ontslag over te kunnen gaan. Werkgever zal namelijk moeten nagaan of werknemer redelijkerwijs in een andere functie kan worden geplaatst.

Procederen of regelen?

Ook in het geval werkgever voldoende reden en kansen zou hebben ontslag vanwege niet goed functioneren bij de rechter voor elkaar te krijgen, is dit niet de meest gevolgde weg. De meeste werkgevers zullen proberen in onderling overleg met werknemer of diens advocaat het ontslag 'te regelen'. Dat wordt een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Partijen maken daarbij afspraken over de datum waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde komt, de hoogte van de ontslagvergoeding en andere ontslagvoorwaarden.

Een andere oplossing kan overigens zijn het aanpassen van het werk of het bijstellen van de verwachtingen behorende bij de functie.

Wordt er toch gekozen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter, dan zal werkgever een verzoekschrift strekkende tot ontslag bij de griffie indienen, waarna werknemer een verweerschrift kan indienen. Onze advocaten/juristen kunnen u daarbij helpen.

Is er recht op een ontslagvergoeding

Als de kantonrechter het verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst toewijst, zal hij een vrijwel altijd een ontslagvergoeding toekennen. De kantonrechter is niet vrij in het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. De kantonrechter is gebonden aan de wettelijke regels over de transitievergoeding. Alleen als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van werknemer dan heeft werknemer geen recht op de transitievergoeding. Daarentegen kan de kantonrechter aan werknemer een extra vergoeding toekennen naast de transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

 

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Hogere of lagere vergoeding mogelijk bij onderhandelen

Ontslag om reden van disfunctioneren is geen gemakkelijke zaak. Rechters stellen zware eisen aan een dergelijk ontslag. Vanwege die zware eisen zullen werkgevers regelmatig bereid zijn een hogere ontslagvergoeding te betalen dan de wettelijke transitievergoeding. Onze ervaren juristen/advocaten kunnen een hogere vergoeding vaak voor werknemers voor elkaar krijgen.

Werkgevers kunnen wij helpen met het op orde brengen van een ontslagdossier, het voeren van onderhandelingen met de werknemer, en het zo nodig de zaak voor de rechter brengen en bepleiten. Een voorbeeld van een verbetertraject, kunt u bij ons bestellen door te klikken op: voorbeeld verbeterplan.

Reviews

 • Professioneel advies

  Rishico

  Uw ontslagspecialisten hebben mij erg goed geholpen met professioneel advies naar aanleiding van een arbeidsgerschil die ik had met mijn werkgever. Ze hebben duidelijk ervaring met vaststellingsovereenkomsten. Hier had ik dan zeker ook hulp nodig had om tot een goed overeenkomst te komen met de werkgever. Bedankt voor de duidelijke communicatie en alle hulp!

 • Mijn dank

  Carla ten Bulte

  Mijn dank aan mr Geradts,

  Met grote professionaliteit, daadkracht, snelheid en slagvaardigheid heb ik een goede VSO kunnen afsluiten. Als uw 1e tegenvoorstel niet zo stevig was geweest, dan had ik er nog niet de helft uit kunnen slepen.
  Niet alleen vanwege het geld, maar zeker ook om waardig mijn werkverleden te kunnen af sluiten. Ik gun iedere werknemer in een dergelijke positie deze goed jurist!

 • Prima ontslagvergoeding

  Metternich

  Ik wil u hartelijk bedanken voor de goede hulp die ik kreeg toen mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst wilde beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. U adviseerde mij de overeenkomst niet te ondertekenen en heeft via onderhandelingen mijn ww-uitkering en ontslagvergoeding veilig gesteld.

 • Goede adviezen

  Louman

  Wij zijn werkgever in een conjunctuurgevoelige branche. De ene keer is er volop werk, de andere keer te weinig. We moeten daarom regelmatig afscheid nemen van werknemers om ‘bedrijfseconomische redenen’. Wij maken daarbij gebruik van de dienstverlening van vaststellingsovereenkomst.org. Zij weten precies hoe een ontslagverzoek naar het CWI of de kantonrechter eruit moet zien. Ook in gevallen dat een werknemer onvoldoende zou presteren, of iets doet
  wat niet door de beugel kan, hebben wij goede ervaringen met de juristen van vaststellingsovereenkomst.org. Zij zijn altijd voor ons bereikbaar met goede adviezen en hebben ons nog nooit teleurgesteld.

 • Lastige situatie

  Singh

  Ontslagspecialist heeft mij geholpen in een zeer lastige situatie. Ik was zo dom geweest om in een emotionele bui een brief te ondertekenen waarbij ik zelf ontslag nam. Ik verloor daardoor mijn loon en had geen recht op een ww-uitkering. vaststellingsovereenkomst.org heeft dit terug weten te draaien. Zij konden aantonen dat ik onder druk getekend heb en ik niet goed wist wat ik deed.
  Uiteindelijk ben ik met een goede ontslagvergoeding vertrokken en heb ik nu een andere baan. Zonder hulp van vaststellingsovereenkomst.org zat ik nu in grote financiële problemen.

 • Hogere ontslagvergoeding

  Gast

  Hierbij dank ik u hartelijk voor de snelle en professionele hulp.
  Mijn werkgever kwam geheel onverwachts met een vaststellingsovereenkomst om mijn arbeidscontract te beëindigen, dankzij uw hulp heb ik een hogere ontslagvergoeding en betaling van vakantiedagen gekregen.

 • Prima geboden hulp

  Thijssen

  Recentelijk heeft u mij geholpen met mijn ontslagzaak. Ik ben zeer tevreden over de geboden hulp. De jurist was erg betrokken en goed thuis in het ontslagrecht. Hij voelde goed aan dat ik niet lang wilde procederen, maar de zaak opgelost wilde hebben. Die oplossing is ook vlot gekomen en naar alle tevredenheid. Ik heb zelfs niet naar uw kantoor hoeven te komen. De communicatie verliep via telefoon en e-mail, u was daardoor altijd bereikbaar. Mijn cijfer: een dikke 10.

 • Ontslagen maar toch goed geholpen

  A. van den Berg

  Door een ruzie op mijn werk die flink uit de hand liep was ik op staande voet ontslagen. Ik had mij bij die ruzie misdragen, dus kon ik mij voorstellen dat mijn baas deze zware maatregel nam. Maar toch moest ik tegen het ontslag ingaan, want ik had geen baan en geen recht op ww. Gelukkig durfde Ontslagspecialist het risico aan om op No Cure No Pay basis een procedure tegen mijn baas te beginnen. Zonder de mogelijkheid van No Cure No Pay had ik dat zelf niet aangedurfd. Uiteindelijk kreeg de jurist van vaststellingsovereenkomst.org het na twee procedures voor elkaar, dat ik recht kreeg op ww en zelfs nog een ontslagvergoeding.

 • Ontslaghulp

  van Vliet-Houtman

  Ik werkte met veel plezier vanaf mijn 18e bij een bloemenexporteur te Aalsmeer.
  Toen ik 54 was heeft mijn werkgever ontslag bij het CWI aangevraagd om bedrijfseconomische redenen. Ik heb toen mr Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist ingeschakeld voor ontslag hulp. Een ontslagvergunning kon niet worden voorkomen, want het ging bij mijn werkgever echt financieel slechter. Omdat mijn werkgever maar een zeer geringe ontslagvergoeding aanbood, heeft mr van Jaarsveld mij geadviseerd een procedure bij de kantonrechter te starten. Dat is succesvol verlopen. De kantonrechter vond een ontslagvergoeding van Euro 94.000 op zijn plaats. Dankzij de inzet en goede rechtskennis van vaststellingsovereenkomst.org heb ik dit prima resultaat bereikt. Hulde!

 • Zeer prettige ervaring

  Rachel Waki

  Wij zijn een Internationaal bedrijf gevestigd in Amsterdam. Wij hebben Vaststellingsovereenkomst.org als vaste jurist en als rechtsbijstand voor zakelijk gebruik. Onze eerste rechtszaak hebben zij meteen met succes afgerond. De samenwerking met de juristen van Vaststellingsovereenkomst.org is door mij als zeer prettig ervaren. Wij vullen elkaar goed aan wat betreft de kernpunten en bewijsvoering. Zelden heb ik zulke goede juridische ervaringen qua service en aandacht ontvangen. Ik zou Vaststellingsovereenkomst.org zeker aanbevelen in alle opzichten, ook de tarieven zijn zeer acceptabel!

  Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

  Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

  Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

  Deel deze pagina

  Op zoek naar juridische hulp? Kies dan voor een ervaren specialist. Een jurist of advocaat die zich vastbijt in jouw zaak. Kies voor de specialisten van Vaststellingsovereenkomst.org. Samen met ons behaalt u het beste resultaat.

  Contactgegevens

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Bekend van:

  Copyright © 2021 vaststellingsovereenkomst.org. Alle rechten voorbehouden.
  Ontwerp en realisatie door Joomlapartner