Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wat nu?

Teken nooit zomaar! Het kan u heel veel geld en zelfs uw WW kosten. Gratis 1e advies

De Vaststellingsovereenkomst

inhoud vaststellingsovereenkomst

Arbeidsrelaties hebben geen eeuwigheidswaarde. Op een gegeven moment wordt het tijd om afscheid van elkaar te nemen. Als dat op initiatief van de werkgever gebeurt spreken we van ontslag.

Ontslagvoorwaarden

In het Nederlandse rechtssysteem moet er een goede reden zijn om een werknemer te kunnen ontslaan. De meest voorkomende redenen zijn:
• Reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen;
• Niet goed functioneren werknemer, of misdragingen werknemer;
• 2 jaar ziekte werknemer
Aan deze redenen voor ontslag stelt de wet en rechtspraak strenge voorwaarden. Logisch: werknemer dient niet te lichtvaardig zijn baan en inkomen te kunnen verliezen.

 Lees hieronder verder over ontslag via de kantonrechter of het UWV of via een vaststellingsovereenkomst.
vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Procederen, of een vaststellingsovereenkomst

De ontslagreden en de verdere ontslagvoorwaarden worden getoetst door het UWV of de kantonrechter, reden waarom dergelijke ontslagprocedures lang kunnen duren en de uitkomst vaak lastig te voorspellen valt.

Ter voorkoming van een lange, onzekere en kostbare procedure kiezen steeds meer werkgevers en werknemers er voor de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.
Werkgever en werknemer onderhandelen daarbij ( al dan niet met behulp van advocaten) over de voorwaarden waaronder zij afscheid van elkaar nemen. Indien uiteindelijk overeenstemming wordt bereikt over de beëindigingsvoorwaarden, wordt de ontslagregeling vastgelegd in een zogeheten ‘vaststellingsovereenkomst’ of beëindigingsovereenkomst..
De vaststellingsovereenkomst is inmiddels de populairste ontslagroute in Nederland.

vaststellingsovereenkomst aangaan

 

Is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Het is een misverstand te denken dat een werknemer die akkoord gaat met zijn ontslag, geen recht heeft op een ww-uitkering. Als de vaststellingsovereenkomst correct wordt opgesteld is deze beëindigingsroute ww-veilig. Hiertoe moet de ontslagregeling aan de volgende voorwaarden voldoen:

-het initiatief voor beëindiging moet uitgaan van werkgever;
-werknemer mag geen ‘dringende reden’ hebben veroorzaakt voor beëindiging ( denk aan ernstige vergrijpen als diefstal, fraude, geweld, enz.)
-de voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht zijn genomen.
-werknemer moet niet ziek zijn, in ieder geval niet op einddatum arbeidsovereenkomst.

Wat kan worden afgesproken in een vaststellingsovereenkomst?

Naast de einddatum van de arbeidsovereenkomst kunnen velerlei afspraken worden gemaakt in de vaststellingsregeling. De meest voorkomende onderwerpen zijn:
• Wordt werknemer wel of niet vrijgesteld van werk?;
• Wordt er een ontslagvergoeding betaald, zo ja hoeveel?
• Vervalt het concurrentiebeding?
• Wanneer moet werknemer de bedrijfszaken ( auto, telefoon, etc.) inleveren?
• Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?
• Vervallen de niet gebruikte verlofdagen of worden deze uitbetaald?

 See for English: Dutch dismissal compensation

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

(*) tenzij anders met u is afgesproken

Wij bekijken uw situatie en geven u advies

Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

De oplossing voor uw situatie

Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Belang van juridische check

Hoewel het eenvoudig is een arbeidsovereenkomst met een vaststellingscontract te beëindigen, zijn de belangen ook bij deze vorm van ontslag groot. Laat u daarom goed informeren over uw juridische positie en vraag zo nodig verdere rechtshulp. U kunt hiervoor terecht bij de ervaren advocaten en juristen van Ontslagspecialist. Bel 0900 – 123 73 24 of mail

 

Deel deze pagina