Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag, waar u aan MOET denken

Teken nooit zomaar! Het kan u heel veel geld en zelfs uw WW kosten.

Dreigt Bedrijfseconomisch ontslag?

Bedrijven staan niet stil. De ene keer gaat het goed, de andere keer een stuk minder. Als het financieel iets minder gaat zal vaak bezuinigd of gereorganiseerd moeten worden. Het bedrijf zal dan ook kijken of er bezuinigd kan worden op personeelskosten en zelfs mogelijk ontslag(en) overwegen.

Als het bedrijf tot de conclusie komt dat zij afscheid moet nemen van werknemers, kan zij met de betrokken werknemer(s) onderhandelen over een ontslag met wederzijds goedvinden en het bereikte resultaat vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Als werkgever niet tot een beëindigingsregeling kan komen met de werknemer(s) en zij het ontslag wil doorzetten, zal zij ontslag moeten aanvragen bij het UWV. Het UWV is de eerste en enige instantie waar bedrijfseconomisch ontslag kan worden aangevraagd. Een uitzondering betreft de situatie waarbij een CAO een aparte ontslagcommissie heeft ingesteld.

 

Krijgt u bedrijfseconomisch ontslag? Voorkom kostbare fouten en neem contact met ons op.

Bent u werkgever en moet u om bedrijfseconomische redenen afscheid nemen van personeel?,  bel of mail onze specialisten voor rechtshulp of bestel onze voorbeeld beëindigingsovereenkomst bedrijfseconomische redenen.

 

bedrijfseconomisch ontslag

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat u moet weten over bedrijfseconomisch ontslag

Wat valt onder bedrijfseconomisch ontslag?   

Onder bedrijfseconomisch ontslag vallen niet alleen situaties waarbij de werkgever wenst te bezuinigen, maar ook situaties waarbij bijvoorbeeld twee functies samengevoegd worden tot 1 functie of sommige functies geheel verdwijnen. Hieronder de belangrijkste redenen voor bedrijfeconomisch ontslag:

  • Verslechterde financiële positie
  • Werkvermindering
  • Organisatorische verandering
  • Technologische verandering
  • Ontslag bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten
  • Ontslag bij bedrijfsverhuizing
  • Ontslag bij vervallen van loonsubsidie
bedrijfseconomisch ontslag

Onderbouwen ontslagaanvraag
Een werkgever die ontslag aanvraagt moet de aanvraag goed onderbouwen. De belangrijkste punten zijn daarbij:

-de financiële gegevens moeten worden overgelegd;
-werkgever moet aannemelijk maken dat structureel arbeidsplaatsen vervallen;
-werkgever moet aantonen dat de juiste personen zijn voorgedragen voor ontslag gegeven het in acht te nemen afspiegelingsbeginsel;
-werkgever moet aannemelijk maken dat de werknemer(s) niet binnen een redelijke termijn ( al dan niet met scholing) te herplaatsen zijn in een andere passende  functie binnen de onderneming of groep waartoe de onderneming behoort.

Voor een uitgebreidere toelichting op de eisen bij bedrijfseconomische ontslag, verwijzen wij u naar: checklist bedrijfseconomisch ontslag.

Verweermogelijkheden voor werknemer

Uit de eisen die het UWV stelt aan een bedrijfseconomisch ontslag kunnen de verweermogelijkheden van een werknemer tegen een ontslagaanvraag worden afgeleid. Belangrijke verweermogelijkheden in de praktijk zijn nogal eens het niet correct toegepast zijn van het afspiegelingsbeginsel en het onvoldoende nagaan van herplaatsingsmogelijkheden door werkgever. Die laatste situatie doet zich vooral voor binnen een groot concern ( bijv. multinationals als Shell, Unilever, ING) waar wereldwijd vele vacatures openstaan.

Beroep tegen uitspraak UWV

De uitspraak van het UWV hoeft niet het 'eindstation' te zijn. Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk bij de rechter in beroep te gaan tegen een uitspraak van het UWV. De beroepsmogelijkheid is er zowel voor werkgever als werknemer.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

(*) tenzij anders met u is afgesproken

Wij bekijken uw situatie en geven u advies

Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

De oplossing voor uw situatie

Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Vraag juridische hulp

De regels en voorwaarden aan een bedrijfseconomisch ontslag zijn veelomvattend en complex. Vraag daarom hulp aan onze ervaren advocaten en juristen zodra u met bedrijfseconomisch ontslag te maken krijgt. Dat voorkomt kostbare missers. Direct actie: Bel 0900 - 123 73 24 of mail

Deel deze pagina