Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Arbeidsrechtadvocaat inschakelen? Bijvoorbeeld bij ontslag.
Bel of mail onze specialisten, 1e advies = Gratis

Bij de vraag of je een arbeidsrechtadvocaat moet inschakelen denk je al snel aan een arbeidsconflict of een dreigend ontslag. Maar er zijn veel meer situaties waarin je niet alleen wilt staan: een slepend loongeschil, het formuleren en analyseren van arbeidsvoorwaarden, discriminatie op de werkvloer. Een ervaren jurist met aantoonbare kennis van het arbeidsrecht kan zelfs een relevante rol spelen bij het dichten van de salariskloof tussen mannen en vrouwen. Het arbeidsrecht is veelzijdig, ingewikkeld en dynamisch. Ontdek in dit artikel wanneer en waarom een arbeidsrechtadvocaat voor jou het verschil kan maken en hoe wij je kunnen helpen

12 situaties waarin je beter een arbeidsrechtadvocaat kunt inschakelen

Uit de beschreven praktijksituatie blijkt dat arbeidsrechtadvocaten een belangrijke rol kunnen spelen bij vraagstukken die het individuele belang overstijgen. Maar uiteraard komt een arbeidsrechtadvocaat ook op voor individuele belangen. Hieronder vind je de meest voorkomende cases waarin je maar beter een expert kunt inschakelen.
1. Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden.
Aan een arbeidscontract zitten veel haken en ogen. Zijn de af te spreken proeftijd en opzegtermijn helder en rechtsgeldig? Zijn de werktijden en een eventuele vergoeding van studiekosten goed geregeld? Staat het voorgestelde concurrentiebeding je verdere loopbaan niet in de weg? Laat het liever uitpluizen door je arbeidsrechtadvocaat.

2. Aangekondigde (collectieve) ontslagrondes, aangeboden vaststellingsovereenkomst
Werkgevers die noodgedwongen gaan inkrimpen in de personele sfeer zijn aan strenge regels gebonden. Als werknemer heb je duidelijk omschreven rechten. Denk aan voldoende tijd om ander werk te vinden en vooral aan de ontslag- of transitievergoeding. Ga niet zonder slag of stoot akkoord met wat je wordt aangeboden, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst.. Schakel liever onze ontslagspecialisten. Wij zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

3. Ontslag op staande voet.
Ontslag op staande voet heeft verstrekkende gevolgen. Je werkgever moet er verdraaid goede redenen voor hebben. Ons advies is: teken direct per aangetekende brief protest aan tegen je ontslag en schakel onze juridische hulp in. Jouw reputatie, inkomsten en toekomst staan op het spel!

4. Niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Het arbeidsrecht is er duidelijk over: na je proeftijd mag je werkgever je vaste arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als jij daarmee instemt of als het UWV of de kantonrechter toestemming geeft. Zowel de opzegtermijn als de vergoeding moeten overeenstemmen met de jaren waarin je in dienst bent. Ga nooit zomaar akkoord maar win eerst juridisch advies in. Wij helpen je aan een passende ontslagregeling of het voortzetten van je arbeidsovereenkomst.

5. Te weinig loon ontvangen
Betaalt je werkgever jou te weinig loon gezien je arbeidsovereenkomst en/of de CAO? Laat ons je helpen met een brief aan werkgever en zo nodig met een vordering bij de rechter.

6. Verstoorde werkverhoudingen en arbeidsconflicten.
Meningsverschillen over het uitvoeren van je functie, wel of niet thuiswerken, hiërarchische verhoudingen, niet nagekomen toezeggingen. Laat misverstanden of verschillen van inzicht niet te lang sudderen. Kom je er met je leidinggevenden, personeelszaken, of een vertrouwenspersoon of bedrijfsarts niet uit? Maak een afspraak met een arbeidsrechtadvocaat.

7. Signalen rond of beschuldiging van discriminatie en/of ongewenst gedrag op de werkvloer.
The Voice of Holland, de Tweede Kamer, De Wereld Draait Door. Ongewenst gedrag op de werkvloer dringt via de media door tot in de huiskamer. Schakel een onafhankelijke jurist in als je werkgever niet thuis geeft. Niet alleen als je je werkomgeving als onveilig ervaart, maar ook als je van discriminatie of ongepast gedrag beschuldigd wordt.

8. Afhandeling van en compensatie voor bedrijfsongevallen.
Een bedrijfs- of arbeidsongeval kan een grote impact hebben op je werk en je financiële situatie. Je werkgever is aan strikte procedures gebonden om de aansprakelijkheid vast te stellen. Dat is essentieel voor het vergoeden van eventuele letselschade. Kom je er niet uit met je werkgever? Zorg dat je er niet alleen voor komt te staan. Raadpleeg een arbeidsrechtspecialist.

9. Reorganisaties, onvrijwillige functiewijzigingen, op non actief-stelling.
De wereld van werk is permanent in beweging. Reorganisaties zijn dus schering en inslag en worden lang niet altijd vlekkeloos uitgevoerd. Denk aan Twitter. De ene dag zit je als moderator aan de knoppen, de volgende dag kun je het systeem niet in. Wat zijn je rechten en aan welke plichten dient je werkgever zich bij verandertrajecten te houden? Laat je adviseren.

10. Meningsverschillen over toepassing cao (ook voor ondernemingsraden!).
Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is bedoeld om in specifieke sectoren en bedrijven algemeen geldende arbeidsvoorwaarden te garanderen. Maar wat te doen als je werkgever toch afwijkt van de gemaakte afspraken? Laat het er niet bij zitten. Kaart je bezwaren aan bij je leidinggevende, de ondernemingsraad of een vertrouwenspersoon. Kom je er samen niet uit? Win dan advies in bij een gespecialiseerde advocaat.

11. Geschillen over interpretaties van concurrentie- en/of relatiebeding.
Werkgevers zien liever niet dat medewerkers hun ‘bedrijfsgeheimen’ delen met de concurrent of gaan werken voor concurrenten of relaties. Een concurrentie- of relatiebeding moet dat regelen. Maar let op! Per type arbeidsovereenkomst gelden hier eigen voorwaarden voor. En als een concurrentiebeding je verdere carrièrestappen in de weg staat, kun je voor je ontslag neemt altijd een procedure bij de kantonrechter starten. Verzeker je daarbij wel van passende ondersteuning.

12. Meningsverschillen/procedures over ziek zijn
Langdurig verzuim, meningsverschillen over re-integratietrajecten, arbeidsongeschiktheid, ontslag bij ziekte. In veel gevallen kunnen er geschillen ontstaan rond ziekte. Ook dan staat de arbeidsrechtadvocaat voor je klaar.

Dreigend ontslag of arbeidsconflict? Je kunt een arbeidsrechtadvocaat beter te vroeg dan te laat inschakelen

Wat de aanleiding ook is om de expertise van een arbeidsadvocaat in te schakelen, doe het liever te vroeg dan te laat. Ben je aangesloten bij een werknemersorganisatie? Dan kun je vaak langs die weg juridische ondersteuning organiseren. Ben je nergens lid van? Vraag dan een eerste telefonisch adviesgesprek aan, want dat is doorgaans gratis. Heb je een rechtsbijstandverzekering met aanvullende dekking voor werkgerelateerde geschillen dan kunnen wij procedures bij de kantonrechter voor je voeren op kosten van je verzekeraar ( na voorafgaand contact met verzekeraar ).

Nog iets belangrijks om te weten: wij gaan strikt vertrouwelijk om met je situatie en zaak. Daardoor kun je met een gerust hart een eerste oriënterend gesprek voeren om de situatie waarin je zit te analyseren en samen vast te stellen of en welke stappen wenselijk en realistisch zijn. Alle informatie blijft binnenskamers! Ook als het adviesgesprek tot actie richting je werkgever leidt, blijft specifieke informatie vertrouwelijk.

Voordelen inschakelen arbeidsadvocaat

In precaire arbeidsrechtelijke situaties heeft een arbeidsrechtadvocaat inschakelen grote voordelen:
• je staat er niet langer alleen voor;
• je arbeidsrechtadvocaat weet de weg in actuele wet- en regelgeving en kan jouw positie en kansen goed en realistisch inschatten;
• de kans dat emoties de discussie beïnvloeden neemt af;
• met een helder beroep op wet- en regelgeving is een arbeidsrechtadvocaat vaak in staat meningsverschillen en conflicten te de-escaleren;
• werkgevers komen dikwijls tot een ander inzicht en gaan liever voor een gezamenlijke oplossing dan voor een rechtszaak;
• jouw (financiële) belangen worden optimaal behartigd.

Samen werken aan een goede oplossing

Meestal werkt de inzet van een objectieve, gespecialiseerde jurist de-escalerend. Onze specialisten zijn uitstekend op de hoogte van het arbeidsrecht en zetten ons altijd eerst in om een goede oplossing voor jou te bereiken zonder slepende procedures. Dat scheelt je geld en voorkomt een langdurig conflict.

advocaat arbeidsrecht

Wil jij ook een goede oplossing voor je arbeidsgeschil of ontslagzaak?
Onze specialisten arbeidsrecht hebben ruim 25 jaar ervaring. In die tijd hebben wij vele zaken naar volle tevredenheid voor onze klanten opgelost. In veel ontslagzaken kunnen wij de kosten van rechtshulp zelfs declareren bij de werkgever, zodat rechtshulp bij ontslag vaak gratis is voor werknemers. Vraag bij ons naar de mogelijkheden.
Heb jij een arbeidsgeschil of arbeidsrechtelijke kwestie? Bel ( 0900 123 73 24 ) of mail ons. Wij zullen je graag helpen.

 

 

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • wij kunnen uw vragen over ontslag en de vaststellingsovereenkomst beantwoorden;

 • wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst screenen op ww-veiligheid, onregelmatigheden, valkuilen, de ontslagvergoeding, etc;

 • wij kunnen u adviseren 'wat te doen?'

 • wij kunnen onderhandelen met uw werkgever voor een betere ontslagregeling;

 • wij kunnen - zo u dat wenst - uw ontslag proberen te voorkomen.

 

 

Hoe dan ook behoedt u zich door onze hulp voor kostbare missers en bereikt u het maximale resultaat!

Direct actie:

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is GRATIS

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

Deel deze pagina